Hvem kan få seniorpension?

Der er nogle betingelser for at få seniorpension:

  • Du kan højest klare 15 timers arbejde om uge: Du skal vurderes til højst at kunne klare 15 timers arbejde om ugen. Du bliver vurderet på det job, du senest har haft. Det betyder, at det fx ikke skal undersøges, om du evt. vil kunne klare en anden type job, end det du har.
  • Du har langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet: Du skal have arbejdet i 20-25 år.
  • Du skal vurderes af en læge: Fordi ordningen er en helbredsbetinget ordning, skal du vurderes af en læge.

Hvor meget kan du få i seniorpension?


Satserne for seniorpension er de samme som førtidspension.
I 2020 er satserne:

Enlige: 19.092 kr. om måneden.
Gifte og samlevende: 16.229 kr. om måneden.


Du skal betale skat af beløbene, og de er til en vis grad afhængig af eventuel anden indtægt.

Hvor søger man?


Du kan søge om seniorpension hos din kommune.

Du kan tidligst få pension 6 år før, du når din pensionsalder.