Hele 98,3 pct. har sagt ja til en ny overenskomstaftale for HK’ere, der er ansat i boligorganisationer under Danmarks Almene Boliger (BL). Aftalen er ny, fordi BL for et år siden meldte sig ind i Dansk Erhverv Arbejdsgiverforening. Det skabte uenighed om, hvilke vilkår HK’erne skulle arbejde under.

For en uge siden - den 6. januar - lykkedes det endelig at nå til enighed om en aftale mellem Dansk Erhverv og HK Privat, og begge parter undgik dermed, at det var en faglig voldgift, der skulle afgøre sagen. Arbejdsgiverne havde ønsket, at HK’erne pr automatik overgik til Dansk Erhvervs Funktionæroverenskomst Handel, Viden & Service (HVS), som på lange stræk byder på ringere arbejdsvilkår end dem, HK’ere i dag har. 

Aftalen blev med ekspresfart sendt til urafstemning blandt de HK’ere, der er omfattet af aftalen. Og næsten 8 ud af 10 mulige har stemt med en stemmeprocent 75,8%.

- Tusind tak for hurtig og stor opbakning. Det er dejligt, at der nu er ro omkring HK’ernes arbejdsvilkår, og vi står med en aftale, hvor medlemmernes gode vilkår fra BL-overenskomsten fortsætter, siger Simon Tøgern, formand for HK Privat.

BL-overenskomsten skal allerede genforhandles ved de kommende overenskomstforhandlinger her i foråret.

- Så her får I som medlemmer igen en reel mulighed for at stemme om BL-overenskomsten for de først kommende år, siger René Knudsen, formand for HK Service Hovedstaden.

 

Nogle af de goder, der løber videre, er:

  • Arbejdstiden vil fortsat være 34½ time, så den betalte frokostpause bevares (i HVS-overenskomsten er arbejdstiden 37 timer + egenbetalt frokostpause)
  • 5 % arbejdsgiverbetalt bidrag til valgfrie elementer bevares (i HVS-overenskomsten er satsen pt. 4 %)
  • Sikring af lønnen. Der vil ikke som følge af overgang til HVS-overenskomsten ske forringelser af den enkelte ansattes individuelt aftalte personlige lønvilkår som helhed betragtet.
  • Pensionsbestemmelsen bevares i sin nuværende form inklusive de eventuelle ændringer, der måtte blive forhandlet ind i forbindelse med fornyelsen i 2020, dvs. minimum 13 % arbejdsgiverbetalt pension. For medarbejdere ansat efter udløbet af BL’s 2020-overenskomst gælder HVS-overenskomstens pensionsbestemmelse.
  • Ferietillægget bevares i sin nuværende form inklusive de eventuelle ændringer, der måtte blive forhandlet ind i forbindelse med fornyelsen i 2020, dvs. minimum 3 % arbejdsgiverbetalt ferietillæg.