Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg har mandag skrevet til medarbejderne i Rigspolitiet og orienteret om, at der skal ske nedjusteringer i antallet af civile stillinger i Rigspolitiet i størrelsesordenen 150 medarbejdere. Der skal samtidig tilføres ressourcer til statsadvokaten for særlig økonomisk og international kriminalitet fra Rigspolitiet, og her er der tale om lønsum til ca. 90 medarbejdere, som også skal findes i Rigspolitiet. 

Efter den besked er der nu mange kolleger i Rigspolitiet, der går en tid i møde med bange anelser og usikkerhed. Det er der ikke noget at sige til.

I HK Politiet og Anklagemyndigheden har vi modtaget beskeden med lige dele ærgrelse og bekymring. Bekymring, fordi det formentlig kommer til at gå ud over en række kolleger, som loyalt er mødt på arbejde, og har udført det arbejde, de har skullet, til alles tilfredshed – men som nu må se sig selv i farezonen for at blive sendt hjem med prædikatet den, der bedst kan undværes.

Ærgrelse, fordi vi som faglig organisation gentagne gange og overfor både den øverste ledelse i politiet og over for den politiske ledelse på Christiansborg har gjort opmærksom på, at med flere politiuddannede kolleger følger en opgaveportefølje, som skal håndteres af HK’ere – det gælder alt fra HR-funktioner over materielforvaltning til sagsbehandling og forberedende arbejde i de straffesager, der følger i kølvandet.

Rigspolitichefen skriver, at ”det længe har været kendt, at der var behov for nedjustering af antallet af civile, efterhånden som de nye, større årgange på politiets basisuddannelse blev færdiguddannet”. Der må vi bare sige: Nej, det har ikke været kendt. Det har tværtimod været kendt, at der er en stribe funktioner – bl.a. som vi lige har nævnt – der skal løses af de medarbejdere, der har den rette faglighed til det.

Jens Henrik Højbjerg nævner også, at der i starten af flerårsaftaleperioden (2015-19) var en øget afgang af betjente, og for at kompensere for den, blev der i perioden ansat et ekstraordinært antal civile for den frigjorte lønsum. Det er sket både i Rigspolitiet og politikredsene. 

HK vil gerne understrege, at ja, der er ansat et ekstraordinært antal civile, men det er i høj grad også sket for at frigøre politiuddannede kolleger til politioperativt arbejde fremfor at de skulle løse rent administrative opgaver.

Det bliver et blodigt år for vores kolleger i Rigspolitiet – og også i Københavns Vestegns Politi, som også står over for det, der betegnes som nedjusteringer, men som uvægerligt må medføre afskedigelser, når ikke løsningen alene kan findes ved naturlig afgang og fratrædelsesordninger.

I HK Politiet og Anklagemyndigheden følger vi processen tæt, og vi indgår naturligvis i dialogen om – med rigspolitichefens ord – at finde den mest skånsomme løsning. Der er endnu ikke udmeldt nogen tidshorisont for den videre proces.

Fakta for rigspolitiet

I december var der 1.993 ansatte i Rigspolitiet. De er fordelt på de enkelte områder i Rigspolitiet med 655 på politiområdet, 412 i koncernstyring, 493 i koncern HR og 433 i koncern it.
Rigspolitiet er den retningssættende myndighed i forhold til landets politikredse.