Regeringen og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har ingen planer om at stoppe den fortsatte udhuling af dagpengene. »At ændre på kompensationsgraden er ikke noget, som regeringen på nuværende tidspunkt prioriterer«, skriver beskæftigelsesministeren i en mail til Politiken gengivet i avisen fredag.

Det er en nedslående melding fra en socialdemokratisk regering.

Jeg tænker tilbage på valgkampen sidste år, hvor socialdemokraterne blandt andet gik til valg på at nedbringe uligheden og sørge for at hjælpe de svageste i samfundet. Det lød lovende dengang, og modtagerne af dagpenge er netop nogle af de svageste grupper på arbejdsmarkedet.

Men efter otte måneder er regeringen stoppet helt og aldeles op med fredagens melding om, at en ændring af kompensationsgraden ”ikke er noget, regeringen på nuværende tidspunkt prioriterer.” Skuffende.

Christian Grønnemark- Det er nedslående og skuffende, at den socialdemokratiske regering ikke vil ændre kompensationsgraden i dagpengesystemet, siger HK Hovedstadens formand Christian Grønnemark.

Det skal en socialdemokratisk regering gøre bedre. Og HK Hovedstaden opfordrer regeringen til at gå i dialog med fagbevægelsen for at finde en løsning. Det er nemlig ikke de arbejdsløse, der skal bekæmpes. Det er arbejdsløsheden.

Vi kan i fællesskab bekæmpe ledigheden ved for eksempel at sikre højere satser, når medlemmerne efteruddanner sig for at kunne dække arbejdsgivernes behov for kvalificeret arbejdskraft på et arbejdsmarked i konstant forandring.

Det giver ingen mening, når beskæftigelsesministeren forklarer de manglende initiativer om dagpengene med, at regeringen i stedet prioriterer andre omkostningstunge emner som værdig tilbagetrækning, klimaplan og minimumsnormeringer.

For der er råd til at stoppe udhulingen af dagpengene. Dagpengene er nemlig med den nuværende ledighed på 3,7 procent en krystalklar overskudsforretning for staten. Beregninger fra Finansministeriet manede for et år siden dogmet om dagpenge som en konstant udgift for samfundet direkte i jorden.

Daværende finansminister Kristian Jensen (V) svarede dengang, at hvis 100.000 flere meldte sig ind i a-kasserne, ville det give et overskud i statskassen på 85 millioner kroner om året. Ledigheden skal op over 6,3 procent, før dagpengesystemet begynder at være en udgift for statskassen.

Den aktuelt manglende handling fra den socialdemokratiske regering kan hverken de ledige, A-kasserne eller fagbevægelsen leve med. Det er en potentiel bombe under både flexicurity og den danske model.

Almindelig anstændighed i politisk arbejde tilsiger i øvrigt, at handling følger ord. I sagen om dagpengene er der tilsyneladende kun pæne ord fra socialdemokraterne. Handling prioriteres ikke.

Så vores opfordring fra fagbevægelsen til den socialdemokratiske regering er klar: Nu kan I stoppe udhulingen af dagpengene. Jeg betragter det som en bunden opgave for regeringen.

Sæt i gang, Peter Hummelgaard!

Læs Grønnemarks kommentar hos A4. (Linket er udløbet pr 17/11 2021)