I maj blev der udsendt vejledninger for den indeværende overgangsperiode. De blev i december suppleret med to vejledninger om de regler, der gælder for henholdsvis kommuner og regioner fra 1. september 2020, når den nye ferielov træder i kraft.

Den nye ferielov er den største ændring af feriereglerne i mange år. Den ændrer grundlæggende på optjening af afholdelse af ferie – fra forskudt ferie til samtidighedsferie.

Den nye vejledning er lavet i et samarbejde mellem Forhandlingsfællesskabet, som repræsenterer lønmodtagerne, samt Kommunernes Landsforening og Danske Regioner. Vejledningen er tænkt som et opslagsværk, der kan bruges af både ledelse og medarbejdere.

For tillidsrepræsentanter kan disse afsnit være særligt interessante at gøre sig bekendt med:

 • Afsnit 2.5 om forskudsferie, som er en ny bestemmelse grundet samtidighed. Fremover er det muligt at aftale ferie på et tidspunkt – fx i starten af ferieåret - hvor ferien endnu ikke er optjent.
 • Afsnit 3.5 om kollektiv ferielukning, da de nuværende ferielukningsbestemmelser er blevet ændret. Kort fortalt bevirker reglerne, at arbejdsgiver i videst muligt omfang skal sikre, at den ansatte har betalt ferie til gode til ferielukningen. Hvis arbejdsgiver ikke sikrer dette, skal arbejdsgiver betale den ansattes løn under ferielukningen. Den ansatte har krav på forskudsferie ved ferielukning, hvis den ansatte har været ansat hele det foregående ferieår og ikke har haft mulighed for at optjene betalt ferie til de dage, hvor arbejdspladsen holder lukket.
 • Afsnit 7.1. om løn under ferie. Det nye er, at lønnen beregnes på baggrund af beskæftigelsesgraden på optjeningstidspunktet og den aktuelle løn på ferieafholdelsestidspunktet. Hidtil er lønnen blevet beregnet på baggrund af den aktuelle beskæftigelsesgrad, hvilket har overrasket mange og er blevet oplevet som uretfærdigt, hvis man er gået ned i arbejdstid forud for afholdelse af ferie.
 • Afsnit 7.3. om særlig feriegodtgørelse, som fremover består af et ferietillæg på 1%, som udbetales efter ferieaftalen, samt en forhøjet ferietillæg på 0,95%, som udbetales efter aftale om 6. ferieuge mv. For nogle grupper er det forhøjede ferietillæg større.
  Fra 2021 bliver der fremover tre årlige udbetalinger af disse tillæg:
  - Senest 1. maj udbetales 0,95% af den løn, der er optjent i det foregående kalenderår
  - Ultimo maj udbetales ferietillægget på 1% af den ansattes ferieberettigede løn i perioden den 1. september til den 31. maj.
  - Ultimo august udbetales ferietillægget på 1% af den ansattes ferieberettigede løn i perioden den 1. juni til den 31. august
 • Afsnit 11.1. om elever. De nuværende særbestemmelser for elever er videreført, men tilpasset samtidighed.

Se den nye vejledning for kommunerne (pdf). (Linket er forældet)

Se den nye vejledning for regionerne (pdf). (Linket er forældet) 

Et særligt site fortæller ”Alt om din ferie når du er ansat i en kommune eller region”.