kbr
Vores fag af Kamilla Blindbæk Röhl

 

”Med lov skal man land bygge” – står der med store bogstaver over den dør, jeg hver dag træder ind af. Jeg sidder i Journalen, i Københavns Byrets Infocenter. Her arbejder jeg primært med kvalitetssikringen af de civile sager, som bliver uploadet på domstolenes sagsportal www.minretssag.dk, og deres opstartsfase indtil der er modtaget svarskriftet i sagerne. Herefter fordeles sagerne videre ud til de forskellige sektioner i Københavns Byret.
Min retssag 

I forbindelse med sagsbehandlingen af de civile sager, udfører vi også det administrative vedrørende forkyndelse af sagerne, inden de sendes til stævningsmandens kontor eller til Enheden for Udlandsforkyndelse via Retten på Frederiksberg. Dette sker i de tilfælde hvor vi ikke kan forkynde sagen digitalt, og hvor sagens parter derfor ikke selv går ind på domstolenes sagsportal og ”kvitterer for modtagelsen”, som det helt korrekt hedder.
De eneste sager, hvor vi ikke forkynder Journalen, er flysagerne. De bliver nemlig efter kvalitetssikringen fordelt direkte op i Flysagsafdelingen, som er en afdelingen i Infocenteret.

De funktioner som vores Infocenter har, gør at man altid skal kunne være omstillingsparat. For selvom mit primære arbejde er med civile sager, skal jeg ved ferie eller sygdom hjælpe til på andre sagsområder. F.eks. er jeg afløser på vores udskriftkontor, som betjener borgerne når de mangler en dom fra en tidligere sag eller når journalisterne vil have kendskab til en rets- eller dombog. Her er vores opgave, at anonymiseret disse inden udlevering, så vi ikke laver et brud på persondataloven.

Jeg betjener også omstillingen, som går på skift mellem mine kollegaer og jeg. Her hjælper vi borgerne videre til den korrekte afdeling, medmindre vi kan besvare deres spørgsmål fra start. Så skåner vi nemlig borgeren for endnu en medarbejder at skulle forholde sig til, samt mindsker opgaven for en af kollegaerne i huset.

Som person er jeg meget nysgerrig og elsker nye udfordringer. Derfor er Københavns Byret, og især Infocenteret den helt rigtige arbejdsplads for mig. Jeg har mulighed for et alsidigt job, hvor to dage sjældent er ens. Opgaverne varierer i løbet af dagen, og fordi man kan flere arbejdsfunktioner, kan man samtidig altid give en kollega en hånd.