OK20 start

Overenskomstforhandlingerne i 2020 blev for alvor skudt i gang i sidste uge hos Dansk Industri. HK Privat ønsker forbedringer af fritvalgskontoen. Foto: Thomas Wisborg.

Med opmuntrende banner og faneborg blev overenskomstforhandlingerne 2020 skudt i gang hos Dansk Industri på Rådhuspladsen i sidste uge.

For HK Privat er mere frihed og fleksibilitet til den enkelte hovedfokus for forhandlingerne. Redskabet til at nå kravene er den såkaldte fritvalgskonto, som HK Privat ønsker udvidet – både hvad angår muligheder for anvendelse og i kroner og øre.

- Vi er alle forskellige og har forskellige behov på forskellige tidspunkter. Derfor er det helt oplagt, at den enkelte HK'ere kan vælge mere selv. Ved at styrke fritvalgskontoen vil medlemmerne få øget fleksibilitet og indflydelse på eget arbejdsliv, siger Simon Tøgern, der er formand for HK Privat.

MEDLEM: HÅBER PÅ FLERE MULIGHEDER

 

Syter Kristensen

 

Overenskomstkravene møder da også massiv opbakning blandt HK Privats medlemmer. Det sås både i de 18.897 udsagn til overenskomstønsker, som HK indsamlede i foråret, og i en netop offentliggjort Epinion-undersøgelse blandt 1.300 HK Privat-medlemmer. Her svarer mere end 70 %, at det er en god eller meget god idé, at HK Privat har netop dét som hovedfokus ved overenskomstforhandlingerne, mens hele 88 procent bakker op om, at der i overenskomsten bliver indført rettigheder, som man i høj grad selv kan bestemme over.

Et af de medlemmer, der håber på mere selvbestemmelse, er Syter Kristensen, koordinator i SAS Ground Handling.

 

Syter Kristensen, koordinator i SAS Ground Handling, har indtil nu brugt sin fritvalgskonto til at få dem udbetalt som en julebuffer. Foto: Lisbeth Holten.

- Fritvalgskontoen er en smart opfindelse, fordi man kan være vidt forskellige steder i sit arbejds- og privatliv. Jeg håber, at valgmulighederne for hvad man kan bruge penge til, bliver udvidet yderligere, siger hun.

Skal have del i øget indtjening

I dag er der i HK Privats overenskomster en fritvalgskonto, hvor HK’erne får indsat, hvad der svarer til 4% oveni lønnen. De penge kan de fleste medlemmer med overenskomst vælge at sætte ind på pensionen, få udbetalt i forbindelse med ferie eller købe seniorfridage eller børneomsorgsdage for.

HK Privats ønske til OK20 er, at alle medlemmer skal have mulighed for at købe ekstra fridage og ekstra uddannelsesdage for opsparingen – og så skal beløbet samtidig hæves til 8 procent.

- Vi står på toppen af en højkonjunktur. Vi har haft en positiv reallønsudvikling, men vi kan også se, at den ikke altid står mål med den gode indtjening, som stort set alle landets virksomheder har haft. Derfor vil vi gerne gennem overenskomsterne have en sikkerhed for, at vores medlemmer får en rimelig andel af den indtjening, siger Simon Tøgern. 

Fritvalgskontoen har fået en større betydning efter OK17

HK Privat står ikke alene med kravet om forbedringer af fritvalgskontoen. Det mærker Simon Tøgern på diverse møder med folk fra de andre fagforeninger, som HK Privat forhandler sammen med. Og det bekræfter arbejdsmarkedsforsker Nana Wesley Hansen, der er lektor og ph.d. ved Forskningscenter for arbejdsmarkeds- og organisationsstudier (FAOS) ved Københavns Universitet.

- Det er et bredt funderet krav i store dele af fagbevægelsen, og det vil meget sandsynligt blive en af de centrale diskussioner ved forhandlingerne, siger hun. 

Nana Wesley Hansen mener godt, at man kan tale om en tendens til, at lønmodtagerne synes, at det er en god idé, at man via fx sin overenskomst nemmere kan indrette sig mere individuelt og med større selvbestemmelse.

- Men det skal nok ses som noget bredere end en øget fleksibilitet i hverdagen. Nogle af mine kolleger har døbt det en livsfaseoverenskomst, og det, synes jeg, egentlig er meget præcist. Visheden om, at der er nogle muligheder for at gøre noget på bestemte tidspunkter i sit liv, siger Nana Wesley Hansen.

Ekstra penge skal bruges til pension

Den 55-årige SAS-medarbejder Syter Kristensen har indtil nu valgt at få pengene på fritvalgskontoen udbetalt som en julebuffer. Bliver der fremover sat ekstra penge ind på fritvalgskontoen skal de dog ikke kun gå til ekstra julehygge. 

- Jeg er lidt bagud med pensionen, fordi jeg gik hjemme nogle år for at passe børnene. Så hvis det lykkes at forhandle flere procenter på fritvalgskontoen ved OK20, tror jeg også, jeg vil bruge nogle af dem på at sætte ekstra ind på min pensionsopsparing, siger hun.

 

Et andet af HK Privats medlemmer, som også er glad for fritvalgskontoens fleksibilitet er 38-årige Carsten Skaarenborg. I de kommende år bruger han sin fritvalgskonto til at tage to børneomsorgsdage.

- På mit arbejde kører vi i treholdsskift, hvor vi er rigtig meget væk hjemmefra på tidspunkter, hvor familien har fri. Hvis vi får mere på fritvalg, vil jeg for mit vedkommende bruge pengene til at købe nogen flere fridage til at være sammen med mine børn, der er 4 og 7 år, siger han.

- Og når de er blevet store, tror jeg, jeg vil veksle en del om til mere pensionsopsparing.

Hvis det lykkedes at udvide mulighederne for, hvad fritvalgskontoen kan bruges til, regner Carsten Skaarenborg med, at han vil købe ekstra fridage for at være mere sammen med sine børn. Foto: Lisbeth Holten.

 

Carsten Skaarenborg 

 

OK20: Kun HK-medlemmer kan få konfliktunderstøttelse 

Tip din kollega senest 31. januar. Overenskomstforhandlingerne er i gang, og skulle de ende ud i konflikt med strejke og lockout, får man ikke løn, men konfliktunderstøttelse fra HK, i den periode, konflikten står på. HK udbetaler naturligvis kun konfliktunderstøttelse til medlemmer. Så har du kolleger, der ikke er med i HK, men burde være det, så tip dem om dette. Man skal være meldt ind i HK senest 31. januar 2020 for at være berettiget til at få konfliktunderstøttelse i forbindelse med OK20-forhandlingerne.  Konfliktunderstøttelsen svarer til 92 % af ens normale løn (arbejdsmarkedsbidraget, som er på 8 %, er trukket fra). Man kan melde sig ind i HK her