Siden 1971 har overarbejdsbetaling været en del af din overenskomst. Illustration Tone Thoresen / Koalitionen.dk 

Dine rettigheder skal til forhandling
HK Handel skal forhandle din overenskomst med arbejdsgiverne.
Hvis du vil have indflydelse, er det vigtigt, du stemmer om resultatet, når afstemningen går i gang. Du kan følge med i forhandlingerne i dit nyhedsbrev, på facebook og på OK20-siden.

Det er din overenskomst, der bestemmer, hvilke rettigheder du har, hvis din chef beder dig om at arbejde over. Der findes ingen øvre grænse for overarbejde, men ifølge HK Handels overenskomster skal overarbejde begrænses mest muligt – og arbejder du over, skal du have ekstra betaling for det.

Betalingen regnes fra tidspunktet for overarbejdets begyndelse og afregnes pr. påbegyndt halve time. Er du elev under 18 år, må du højst arbejde 8 timer dagligt og 40 timer om ugen.

Se tillæggene for din overenskomst: 

 

Overenskomsterne med Coop, BA og SFU

Overarbejde hverdage: Tillæg på 50 % for de første tre timer pr. dag. Herefter stiger tillægget til 100 %. Timen umiddelbart før arbejdstid aflønnes med 50 % overarbejdstillæg, og der kan maksimalt betales tre overarbejdstimer á 50 % pr. dag. Herefter er tillægget 100 %.
Overarbejde lørdage: Efter kl. 15.00 betales tillæg på 100 %.
Overarbejde søn- og helligdage: Tillæg på 100 %.
Overarbejde hverdagsfridage: Tillæg på 50 % for den første time. Herefter 100 %. Der er garanteret en minimumbetaling svarende til fire timers løn + overarbejdstillæg.
Elever: Timeløn + 100 % tillæg for alle overarbejdstimer.

Butiks- og funktionæroverenskomsterne med Dansk Erhverv Arbejdsgiver og DIO II

Overarbejde hverdage samt lørdage: Tillæg på 50 % for de første tre timer pr. dag. Herefter stiger tillægget til 100 %. 
Det betyder, at arbejder du fx 2 timer over, skal du have 3 timers løn. Arbejder du 4 timer over, skal du have 6½ times løn. 
Overarbejde søn- og helligdage og nætter mellem 00.00-06.00: Tillæg på 100 %.
Elever: Aflønnes som ovenfor. 

Varsling: Du skal vide det dagen før

Beder din chef dig om at arbejde over, skal det så vidt muligt være varslet senest dagen før. Bliver du kaldt tilbage på arbejde uden forudgående varsel, efter du har forladt jobbet, skal du have 100 % overarbejdstillæg for alle timer, du arbejder.

Særligt for COOP, BA og SFU: 

BA OG SFU

 • Tillæg for manglende overholdelse af varslingspligten/manglende afvarsling: 230,31 kr. 
  Dette gælder dog ikke overarbejde af op til en times varighed. 
 • Fremmødetillæg for overarbejde, der ikke er i sammenhæng med normalarbejdstiden: 177,87 kr.
  Du skal desuden have en minimumbetaling på to timers løn plus overarbejdstillæg. 
 • Fremmødetillæg for overarbejde, der begyndes mere end en time før normalarbejdstids begyndelse, hvis tidspunktet ligger mellem kl. 00.00-06.00: 177,87 kr. 

Beløbene er pr. 1. marts 2019

COOP

 • Tillæg for manglende overholdelse af varslingspligten/manglende afvarsling: 218,15 kr. 
 • Fremmødetillæg for overarbejde, der ikke er i sammenhæng med normalarbejdstiden: 167,60 kr.
  Du skal desuden have en minimumbetaling på to timers løn plus overarbejdstillæg. 
 • Fremmødetillæg for overarbejde, der begyndes mere end en time før normalarbejdstids begyndelse, hvis tidspunktet ligger mellem kl. 00.00-06.00: 167,60 kr. 

Beløbene er pr. 1. marts 2019

Overenskomsterne for COOP, BA og SFU har yderligere særlige regler for varsling, afvarsling, varskotillæg m.m. Er du på en af disse overenskomster, kan du logge på MitHK og se, hvad der gælder for dig. Du kan også kontakte din tillidsrepræsentant eller lokale HK-afdeling (tlf.: 7011 4545), hvis du er i tvivl. 

Særligt for Dansk Erhverv Arbejdsgiver og DIO II: 

For manglende afvarsling (senest fire timer før overarbejdet skulle have været i gang) betales en timeløn + 50 %. 

Afspadsering

Som udgangspunkt har du ret til at få overarbejde udbetalt, men efter aftale kan det afspadseres. Er du syg den eller de dage, du har aftalt afspadsering, kan du holde den senere. Du skal dog melde dig syg før det tidspunkt, hvor afspadseringen skulle begynde. 

Afspadsering afvikles, så 50 %-timer afspadseres med 1½ time, og 100 %-timer afspadseres med 2 timer. 

Afspadseringen skal så vidt muligt gives med halve eller hele fridage og være afviklet inden to måneder efter overarbejdets udførsel. Placeringen aftales mellem virksomheden og medarbejderen med normalt en uges varsel. 

NB! Afspadserer du på et tidspunkt, hvor du skulle have modtaget forskudttidstillæg, skal dette udbetales, selvom du ikke er på arbejde, fordi du afspadserer. 

 

Sådan defineres overarbejde

Fuldtidsansat (37 timer om ugen): Overarbejde er arbejde ud over de 37 timer i gennemsnit om ugen i arbejdsplanen.  Har du ingen arbejdsplan, er det ud over 37 timer i den enkelte uge.

Deltidsansat (under 37 timer om ugen): Overarbejde forekommer først, når du arbejder mere end 37 timer om ugen i gennemsnit i forhold til din arbejdsplansperiode. Har du ingen arbejdsplan, er det ud over 37 timer i den enkelte uge. Merarbejde op til 37 timer giver almindelig løn. Som deltidsansat kan du altid sige nej til at arbejde mere end den aftalte ugentlige arbejdstid. 
Funktionsløn/jobløn: Som funktionslønnet har du ingen øvre arbejdstid og derfor heller ikke overarbejde eller ret til overtidsbetaling. Det er derfor ekstra vigtigt, at din løn afspejler den tid, du reelt arbejder. Hold øje med dit timeforbrug og reager, hvis der er et misforhold. 

Hvornår er overarbejde for meget overarbejde?

Der er ingen øvre grænser for overarbejde, men når du arbejder under en overenskomst, skal overarbejdet begrænses mest muligt. Overarbejde er med andre ord undtagelsen - ikke reglen!

Derfor: Hold øje med, hvor meget og hvornår du arbejder. Hold regnskab, hvor du skriver alle dine timer ned, og hvad tid du er mødt og er gået igen. Det kan være din eneste dokumentation for din arbejdstid, når du skal holde øje med dit overarbejde, men også hvis der opstår problemer fx i forhold til tillæg, forskudt tid eller lignende. 

Har du problemer eller spørgsmål til din arbejdstid, er du altid velkommen til at kontakte din tillidsrepræsentant eller lokale HK-afdeling på tlf.: 7011 4545. 

Hvad med møder, kasseoptælling og "Interessetimer"? 

Det er kun din chef, der har interesse i, at du arbejder gratis. Og det gør du, hvis du ikke får løn for, at du gør dit arbejde færdigt/tæller kassen op/lukker/rydder bunkerne/deltager i personalemøder eller demonstrationsaftener og lignende, hvor din chef har sagt, at du først kan gå, når du er færdig. 
Den tid skal du også have løn for. Hvis din chef ikke har sagt, du skal blive, har du ret til at gå. Hvis din chef har givet udtryk for, at du skal gøre arbejdet færdigt - også selvom det går ud over din almindelige arbejdstid - skal du have løn. 

I en tidligere sag gav en arbejdsgiver besked om, at en medarbejder først måtte gå fra arbejdet, når "bakken var tom". Selvom det ikke var en direkte ordre ("Du skal overarbejde"), anså Arbejdsretten det for at være et pålæg om overarbejde, og medarbejderen fik derfor medhold i, at det VAR overarbejde, der skulle udløse overarbejdsbetaling. 

Er du det mindste i tvivl – fx i forbindelse med en lukkevagt, der trækker ud – så spørg, om du selv skal skønne et behov for at blive, om du skal kontakte chefen hver gang situationen opstår, eller om du skal gå til den tid, du reelt har fri.
Uanset hvad: Skal du blive, skal du også have løn, hvis chefen har beordret overarbejdet.

Se også: Regler for Interessetimer