Fodtryk

Indrømmet. Her i årets mørke måneder er vi flere, der allerede er begyndt at drømme os til solkyssede næser og sand mellem tæerne, og i mange virksomheder er sommerferieplanlægningen da også allerede begyndt. 

I år ser ferieåret dog en smule anderledes ud, da en ny ferielov får virkning fra september. Planlægger du at holde 3 ugers ferie til sommer, kan du gøre det, ganske som du plejer. Men ønsker du derimod at tage 4 ugers ferie i løbet af sommeren 2020 eller begyndelsen af efteråret, er der dog grund til at skærpe opmærksomheden i forbindelse med overgangen til den nye ferielov - uden dog at fortvivle, der er nemlig flere muligheder for at holde ekstra lang ferie, som du kan gøre brug af.

Advokat i HK Privat, Klara Hoffritz, guider dig her igennem 5 ting, du skal være opmærksom på:

1. Du kan sagtens holde 3 ugers sommerferie 

For at sikre den bedst mulige ferieafvikling i forbindelse med overgangen til den ferielov, bliver der fra 1. maj til 31. august indført et såkaldt forkortet ferieår – vi kalder det et miniferieår. Det er den ferie, du har optjent fra 1. januar 2019 til 31. august 2019 (2,08 feriedag pr. måned), du her kan afholde. 

- Skal du holde 3 ugers sommerferie, skal du bruge 15 feriedage. Hvis du har arbejdet i hele optjeningsperioden, har du optjent 16,7 feriedage, og så kan du altså holde 3 ugers ferie i enten maj, juni, juli eller august uden problemer, siger Klara Hoffritz. 

Din arbejdsgiver kan ikke varsle mere ferie til afholdelse, end de 16,7 feriedage du har optjent. Bemærk i øvrigt at der gælder særlige regler for elever, som indebærer, at de ikke behøver at have optjent ferie for at kunne holde ferie med løn.

2. Sådan kan du gøre, hvis du vil holde 4 ugers sommerferie

Hvis du gerne vil holde for eksempel 4 ugers ferie - og altså derved skal bruge 20 feriedage - kan du gøre brug af feriefridage til de resterende dage, hvis du har ret til det, fx i din overenskomst. Derudover har du også mulighed for at overføre eventuel ferie, du endnu ikke har afholdt i år (altså inden 30. april 2020), til miniferieåret.

- På den måde vil langt de fleste få mulighed for at afholde den ferie, de gerne vil. Det kræver eventuelt bare en smule ekstra opmærksomhed og planlægning her i overgangsperioden, konstaterer Klara Hoffritz.

3. Fra efteråret kan du bruge din optjente ferie med det samme

Med den nye ferielov bliver der fra 1. september 2020 indført såkaldt samtidighedsferie, hvilket betyder, at du kan afholde den ferie, du optjener, med det samme. Allerede fra 1. oktober vil du altså kunne benytte dig af de 2,08 dages betalt ferie, som du har optjent for september måned. Hvis du planlægger efterårsferie efter 1. oktober kan du altså regne dem med – foruden de dage, som er blevet overført fra det gamle system og eventuelle feriefridage. 

4. Du kan aftale at holde ferie på forskud med din arbejdsgiver

Med den nye ferielov bliver der desuden indført såkaldt forskudsferie. En ny rettighed, der kræver enighed mellem medarbejder og arbejdsgiver. Det betyder, at hvis du til oktober har brugt alle dine feriedage samt dine feriefridage, vil du kunne aftale med din arbejdsgiver, at du afholder et par ekstra dage på forskud og på den måde sikrer din efterårsferie. Bemærk at denne ret til at aftale forskudsferie først gælder fra 1. september 2020. Det er altså ikke en mulighed at holde ferie på forskud i sommeren 2020.

5. Noget af din ferie bliver indefrosset

For at undgå, at du i efteråret 2020 har ret til ferie opsparet i både det nye og det gamle system, vil den ferie, du har optjent i perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020, blive indefrosset i en særlig fond oprettet til lejligheden, Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler. Du skal have været i beskæftigelse i hele eller dele af perioden for at have optjent ferie, der indefryses. Pengene får du som udgangspunkt udbetalt, når du går på folkepension.
 
Du kan læse meget mere om den nye ferielov og optjenings- og afholdelsesprincipperne på HK’s hjemmeside. Her kan du også kan se mere om de særlige regler, der gælder for blandt andet nye i beskæftigelse.