plenum

Mandag den 13. januar 2020 blev det første debatmøde om, hvordan HK Stat kan blive en endnu bedre fagforening, afholdt i HK Stat Hovedstaden.   

- Vores fag handler også om mennesker. Det skal ledelsen bare have hjælp til at huske nogle gange, mente en deltager. 

- Ja, vi skal sikre, at de nye digitale løsninger frigiver mere tid til den borgernære kontakt, lød svaret fra en anden deltager.

Der var godt gang i debatten om både arbejdsliv, chefer, akademisering og digitale tendenser hos HK Stat Hovedstaden, da fagforeningens indsats og fremtid mandag aften var til åben debat.

(B)lær dig selv bedre at kende. Mange medlemmer har nok set videoerne fra HK eller på anden vis stiftet bekendtskab med HK’s kampagne for Veludvikling og sloganet om at (b)lære sig lidt mere. Og fagforeningen kan med fordel tage en solid dosis af sin egen medicin ved at blive bedre til at vise de mange gode tilbud og resultater. Det mente flere af de medlemmer fra statslige arbejdspladser, som var mødt op hos HK Hovedstaden for at diskutere fremtidens HK Stat.

Hvordan bliver din fagforening endnu bedre? 

Hvordan kan HK bedst understøtte medlemmerne, når arbejdsmarkedet hastigt ændrer sig, og digitaliseringen bringer nye opgaver? Hvordan kan HK understøtte et bedre arbejdsmiljø på de pressede statslige arbejdspladser?
Det er nogle af de spørgsmål, som HK Stat beder medlemmerne diskutere og komme med deres bud på. Det sker på 7 debatmøder landet over. Formand for HK Stat Rita Bundgaard og næstformand Peter Raben deltager på alle møder sammen med de lokale bestyrelser for at høre medlemmernes input. Mødet i hovedstaden mandag aften var det første i rækken.

Hvorfor skal man altid sælge sig selv?

Og hvorfor skal man altid sælge sig selv? Har man ikke også krav på at blive set af sin leder? Flere var i debatten inde på, at HK’erne skal vise deres værdi mere frem. Men den præmis ville en anden deltager gerne udfordre.  

- Hvorfor skal vi hele tiden sælge os selv? Hvis man har passet sit arbejde godt og måske har 25 års erfaring, som man bidrager med, hvorfor skal man så absolut sælge sig selv?

- Det er jo fordi, cheferne skifter hele tiden, så de ved ikke, hvad vi laver. Lød svaret prompte fra en anden.

Bedre til at fortælle succeshistorier

En af dem, som var mødt op for at deltage i debatten, var Bet Schwenn, der er tillidsrepræsentant for laboranterne på Statens Serum Institut (SSI), hvor hun arbejder med diagnostiske prøver fra landets sygehuse.

Hun var mødt op sammen med to kolleger for at høre mere om, hvad der sker i HK Stat og sætte fokus på kollegernes vilkår.

Man kan jo ikke brokke sig, hvis man ikke møder op. Jeg vil gerne være med til at påvirke og fx sætte fokus på laboranternes vilkår. I mit team har vi i den seneste tid fået påbud om at arbejde i weekender, og vi har fået faste uger med mødetid klokken 7.

- Jeg synes ikke, der er nok kompensation, og der ikke er noget i overenskomsten, der forhindrer ledelsen i at beordre os på job. Der håber jeg, at HK kan gøre noget, så vi bliver bedre sikret i overenskomsten.

SSI-tillidsrepræsentanten mente også, at HK kan blive bedre til at fortælle om succeshistorierne. Og så er der fortsat behov for fokus på arbejdsmiljøet. Vi har desværre også set flere der har været nede med stress, og der er behov for at løfte det psykiske arbejdsmiljø, tilføjede hun.

Nyt år – mere HK

Karina G. Paulsen var også mødt op for at diskutere HK. Hun er konsulent i Udenrigsministeriets HR-afdeling og beskæftiger sig blandt andet med Danmarks honorære konsuler i udlandet.

- Jeg har ikke været til så mange arrangementer i HK de senere år, og har besluttet at i det nye år vil jeg gerne deltage lidt mere og følge mere med i, hvad der sker. Derfor var det oplagt, at jeg gerne ville med i dag.

- Jeg synes, at vi har fået nogle gode snakke om, hvad vi vil, og blandt andet om, hvordan vi kan sælge alle de gode tilbud, som HK har, bedre. Det har været rigtig interessant, sagde Karina Paulsen.

bet og karina

Bet Schwenn og Karina Paulsen (nr. 2 og 3 fra venstre) forholdt sig sammen med andre deltagere til udsagn om, hvad HK Stat skal arbejde for i fremtiden. 

Dagens vært var formand for HK Stat i Hovedstaden, Ulla Moth-Lund Christensen.

- Det er fantastisk at mærke det store engagement og fællesskab, der er om vores arbejde. Noget, jeg særligt bed mærke i, var, at der er en stor omsorg fra medlemmer og tillidsrepræsentanterne for at hjælpe dem, der arbejder på pressede arbejdspladser, også der, hvor der ikke er en lokal tillidsrepræsentant, sagde hun.

Mandag den 13., tirsdag den 14. og onsdag den 15. januar var der møder i København, Odense og Roskilde.

Sådan kan du få indflydelse i HK

Kunne du ikke komme til debatmøderne? Du kan blande dig i debatten på HK Stats Facebook-side. Og i løbet af de kommende måneder er der generalforsamling i alle afdelinger – også her kan alle medlemmer møde op og høre mere om det faglige arbejde og deltage i debatten. Det er også på afdelingernes generalforsamlinger, at der er valg til HK Stats kongres i juni 2020, hvor der skal vælges formand, næstformand og laves målprogram for HK Stats arbejde de næste 4 år.

 

Lokale HK Stat-generalforsamlinger

Dato

Afdeling

Formand

03-03-2020

HK Stat Midt

Brita Lumbye Andersen

04-03-2020

HK Stat Hovedstaden

Ulla Moth-Lund Christensen

05-03-2020

HK Stat Sjælland

Heidi Juhl Pedersen

11-03-2020

HK Stat MidtVest

Hans Christian Fløe

12-03-2020

HK Stat Sydjylland

Annette Godsvig Laursen

17-03-2020

HK Stat Nordjylland

Jonna Vestergaard

18-03-2020

HK Stat Østjylland

Bent Klim Johansen