Det er din overenskomst, der bestemmer, hvilke rettigheder du har, hvis din chef beder dig om at arbejde over. Der findes ingen øvre grænse for overarbejde, men ifølge HK Handels overenskomst med Danske Slagtermestre skal overarbejde begrænses mest muligt – og arbejder du over, skal du have ekstra betaling for det.

Betalingen regnes fra tidspunktet for overarbejdets begyndelse og afregnes pr. påbegyndt halve time. Er du elev under 18 år, må du højst arbejde 8 timer dagligt og 40 timer om ugen.

Se tillæggene for overenskomsten med Danske Slagtermestre:

Overarbejde hverdage: Tillæg på 50 % for de første tre timer. Herefter er tillægget 100 %.
Overarbejde søn-, helligdage samt fridage og før kl. 06.00: Tillæg på 100 %.
Elever aflønnes som ovenfor. 

Afspadsering 

Som hovedregel skal alle overarbejdstimer afspadseres. Det kan lokalt aftales, om overarbejdstillægget udbetales eller afspadseres.
50 % timer afspadseres med 1 ½ time, og 100 % timer afspadseres med 2 timer for hver overarbejdstime. Afspadseringen skal varsles med mindst 8 dage både fra dig og din chef. Du skal så vidt muligt have halve eller hele fridage, og de skal være afvikles inden 1 måned efter overarbejdets udførelse.

Du kan se meget mere i din overenskomst ved at logge på MitHK.
Har du spørgsmål til dit overarbejde eller andet vedrørende dit arbejdsliv, kan du altid tage fat i din tillidsrepræsentant på arbejdspladsen eller lokale HK Handel afdeling på tlf. 7011 4545.

Dine rettigheder skal til forhandling

HK Handel skal i foråret 2020 forhandle din overenskomst med arbejdsgiverne. Overenskomsten dækker bl.a. løn, pauser, tillæg, børns sygedage, pension, feriefridage, fritvalgskonto og meget andet, der har stor betydning for dit arbejdsliv. 

Hvis du vil have indflydelse, er det vigtigt, du stemmer om resultatet, når afstemningen går i gang. Du kan følge med i forhandlingerne i dit nyhedsbrev, på facebook og på OK20-siden.