Efteruddannelse

Spørg din arbejdsgiver, og snak med kollegerne, når du vil i gang med at uddanne dig. Foto: Colourbox

Sådan kommer du godt i gang med efteruddannelse:

1. Sådan finder du ud af, hvad du skal vælge

Mange oplever, at det kan være lidt af en jungle at finde frem til, hvad for noget efteruddannelse, der kunne være interessant. Gå til opgaven med nysgerrighed. Spørg din leder, hvilke kompetencer, der er behov for i jeres afdeling på den korte og lange bane. Spørg dine kolleger, hvad de har taget af efteruddannelse, og hvad de har fået ud af det. Mærk efter i dig selv, om du ønsker at få papir på og en dybere forståelse for nogle af de ting, du gør i forvejen - eller om du ønsker at komme ud og lære noget helt nyt. Ring til en studievejleder på et erhvervsakademi nær dig og spørg ind til hvilke muligheder, der er. Husk at få skabt sammenhæng mellem de uddannelsesønsker, du har, og det arbejde du udfører - hvilken værdi skal uddannelsen bidrage med? Hvordan kan den gøre dig bedre til det, du er ansat til?

2. Tag uddannelse sammen med andre

Sammen kan I støtte op omkring hinanden - både hvad angår det faglige og motivation. Det kan være en stor hjælp at finde sammen med andre, som du kan stille spørgsmål til og få drøftet de ting, I lærer. På flere uddannelser er der også mulighed for, at du kommer i studie- eller læsegruppe sammen med dine medstuderende.

3. Lad være at jagte karakterer

Din leder og kolleger - og potentielle nye arbejdsgivere - er ofte ikke optaget af, om du har fået den ene eller den anden karakter. De er optaget af, hvad du har lært, og hvordan det kan understøtte de opgaver, du laver og bidrage med ny viden i jeres team.

4. Tal om eksamensangst

Måske frygter du eksamen og har dårlige oplevelser med det at gå til eksamen. Det er helt naturligt at blive nervøs omkring en eksamenssituation, og du er med garanti ikke den eneste på holdet, der har det sådan. Tal højt om det og bed om hjælp, for der er hjælp at hente. Din underviser og uddannelsesstedet er optaget af, at du klarer dig så godt som muligt og giver gerne viden om, hvad der kommer til at foregå, og hvordan du bedst klarer dig igennem. Der er også uddannelsessteder, der tilbyder kurser i håndtering af eksamensangst.

5. Lad ikke dårlig samvittighed holde dig tilbage

”Opgaverne hober sig op, mens jeg er væk, og mine kolleger skal løbe endnu stærkere, hvis jeg ikke er der” er en helt almindelig tanke, som afholder mange fra at søge om efteruddannelse af hensyn til kollegerne og opgaver. Men hvis I alle sammen holder igen, er der ingen af jer, der kommer afsted. Så ved, at du kommer på efteruddannelse, kan du være med til at bane vejen for, at dine kolleger kan komme afsted næste gang. Gå til din leder med et overblik over, hvad du har af opgaver og giv gerne ham/hende konkrete forslag til, hvilke opgaver, du vurderer, der kan udsættes eller lægges andre steder hen. Det er din leders ansvar, ikke dit alene, at hjælpe med at få prioriteret og fordelt opgaverne i jeres afdeling.


3 steder du kan hente inspiration til efteruddannelse

Find relevante kurser og uddannelser inden for dit fagområde på www.hk.dk/fagligudvikling

Ring mellem kl. 13-16 til en vejleder på HK’s Karrieretelefon, tlf. 3330 4460

Få overblik over dine uddannelsesmuligheder på www.hk.dk/karriere/uddannelse