Bekendtgørelsen for journalføring skal revideres.

Derfor har Sundhedsministeriet nedsat en arbejdsgruppe og en faglig referencegruppe, der skal følge arbejdet tæt og komme med input til ændringer.

I første omgang havde Sundhedsministeriet overset lægesekretærerne og deres væsentlige rolle ift journalføring, fordi ministeriet kun havde inddraget faggrupper med autorisation.

Men efter pres fra HK har Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsministeriet nu inviteret DL med ind i processen som partner og væsentlig bidragsyder.

Rapport med 21 forslag til ændringer i journalpraksis

Det bliver formanden for DL, Nathali Schaap Degn, der skal sørge for, at lægesekretærernes erfaringer og input bliver hørt.

Sundhedsministeriet har tidligere i 2019 lavet en rapport om journalføring med 21 forslag til ændringer.

Det er disse anbefalinger og forslag, som nu skal indarbejdes i den nye bekendtgørelse.