skatteministeriet

På trods af Skatteministeriets masterplan for effektivisering af Skat gennemførte Finansministeriet i 2006 endnu en massiv nedskæring. En tidligere direktør i Skatteministeriet (billedet), betegner Finansministeriets måde at håndtere Skat og Skatteministeriet på som "helt fejlslagen".

- Vores masterplan blev fejet fuldstændig til side af Finansministeriet. I stedet blev der indgået aftale om, at man skulle spare 1.000 årsværk mere end masterplanen, sådan forklarede Ole Kjær, der var direktør i Skat fra 2001 til 2010, da han i tirsdags afgav forklaring i Undersøgelseskommissionen om Skat. Det skriver Politiken.

Forklaringen handler om et helt centralt kapitel et skatteforvaltningens historie, den store reform i 2006. På det tidspunkt var Anders Fogh Rasmussen statsminister i VK-regeringen, Kristian Jensen var skatteminister efter han i august 2004 havde overtaget posten efter Svend Erik Hovmand, og landets indenrigs- og sundhedsminister hed Lars Løkke Rasmussen.

Både skatteminister Kristian Jensen og departementschef Peter Loft havde, som Ole Kjær opfattede det, stået bag den oprindelige masterplan for at effektivisere i Skat.

Men i Finansministeriet havde man andre planer i 2006. Ministeriet havde bedt konsulentfirmaet Boston Consulting Group om at beregne, hvor meget der kunne spares i Skat, og de mente altså, at 1000 flere kunne undværes – og at der kunne skæres hurtigere.

Skatteministeriet og Skat protesterede, men Finansministeriet fik det sidste ord. De massive nedskæringer blev iværksat. Departementschefen ’var meget overrasket over, at de turde løbe den risiko’, lød det ifølge Politiken fra Ole Kjær i kommissionen.

Finansministeriet har hovedansvaret for Skats sammenbrud

Politiken bragte den 12. januar et længere tema om historikken i skatteforvaltningen. Her fremgår det også, at der igen blev speedet op for besparelserne i Skat i 2012, da S-regeringen med Thor Möger Pedersen og Bjarne Corydon overhørte alle advarsler og ville hente yderligere besparelser.

Læs på politiken.dk: Finansministeriet endte med at tage livet af Skat

I 2011 havde HK Stat ellers kørt en større kampagne for at sætte fokus på problemerne i Skat og råbe politikerne op i valgkampen til folketingsvalget. Det skete blandt andet med annoncer i flere aviser, kampagner på gaden og møder i Folketinget. 'Stop velfærdskronernes flugt' hed kampagnen. 

Men Bjarne Corydon fortsatte besparelserne, da McKinsey på Finansministeriets bestilling havde leveret en rapport, der viste, at der kunne spares 1.000 flere ansatte end beskrevet i de hidtidige spareplaner.

Professor emeritus Jørgen Grønnegård Christensen, der i 2018 udgav en bog om Skats sammenbrud siger til Politiken, at ’Finansministeriet har hovedansvaret’ for Skats sammenbrud.

- Nedskæringerne fra 2005 til 2015 var alt for voldsomme. Man slog et for stort brød op, og man slog brødet op efter en opskrift, som ikke viste sig brugbar, siger Jørgen Grønnegård Christensen.

Bevillingen til Skatteministeriet er nu historisk høj

I dag kan resultatet af Finansministeriets eksperimenter med Skat gøres foreløbigt op.

Bevillingen til Skatteministeriet er nu historisk høj og lyder på 9,5 milliarder kroner i 2020. Det er 40 procent højere målt i faste priser, end før sparerunderne gik i gang i 2006, har Politiken regnet ud. Og den er 70 procent mere, end da den nye ledelse med fortiden i Finansministeriet havde gennemført deres McKinsey-kur i 2014. Også antallet af ansatte i skattevæsenet er i dag højere end i 2006.

Til gengæld er en væsentlig del af problemerne, som opstod op gennem 00’erne, fortsat uløste.

- Det var 10 dyre år for skattevæsenet og for samfundet, og det tager i hvert fald 10 år at genoprette, siger skatteminister Morten Bødskov (S) til avisen.

Før jul fik han sikret en forhøjelse af bevillingen med endnu en milliard kroner og i løbet af 2020 har han varslet, at der vil komme en flerårsaftale, der skal sikre arbejdsro til genopretningen af den hårdt prøvede skatteforvaltning.

Politiken har også forelagt sagen for Departementschef Jens Brøchner, men han har ikke ønsket at svare på spørgsmål. Det samme gælder Christian Kettel Thomsen, der var departementschef i Finansministeriet fra 2005 til 2010 og derefter i Statsministeriet, og for David Hellemann, der var chef i Finansministeriet fra 2010 til 2014. Ingen af dem ønsker at udtale sig. Det ønsker Andreas Berggreen, der rykkede ind i Skatteministeriet i 2012, heller ikke.

Det er heller ikke lykkedes avisen at få en kommentar fra tidligere skatteminister Thor Möger Pedersen eller fra tidligere finansminister Bjarne Corydon.

Otto Brøns-Petersen, der frem til 2013 var direktør i Skatteministeriet, betegner Finansministeriets måde at håndtere Skat og Skatteministeriet på som "helt fejlslagen".

- Finansministeriet har nu prøvet selv at drive et ministerium, og det er slået helt fejl, siger han til Politiken.

Fakta: Politikerne i Folketinget var advaret 

HK Stat har gennem årene advaret skiftende regeringer og politikere om problemerne i SKAT. Se, hvad folketingspolitikerne blandt andet fik at vide fra HK Stat i 2011:
  • I maj 2011 fyrede SKAT ca. 120 dygtige skattefolk for at få råd til at ansætte it-medarbejdere
  • Knapt hver 3. skatteskyldner indgår ikke en betalingsordning med SKAT - selvom de rent faktisk kan betale. Det skyldes manglende ressourcer i SKAT
  • Sort arbejde er skadeligt for samfundsøkonomien. Det mistede skatteprovenu fra sort arbejde kan være op mod 29 mia. kr. årligt, svarende til godt 1½ procent af BNP eller knap 10 procent af det samlede provenu fra indkomstskatter. Det beskriver Det Økonomiske Råds rapport om bl.a. SKAT, Dansk Økonomi, forår 2011.

Læs hele bilaget til Folketinget: Baggrundsinformation til HK/Stat-kampagnen Stop velfærdskronernes flugt