Lørdag den 7. marts kl. 12.00 er der generalforsamling i HK it, medie & industri Hovedstaden. .

Generalforsamlingen afholdes samtidigt i København, Hillerød og Rønne. Dørene åbnes dog allerede kl.11.00, og der er spisning fra 11.30 til 12.30

KLIK FOR INFO OG TILMELDING KØBENHAVN

KLIK FOR INFO OG TILMELDING HILLERØD

KLIK FOR INFO OG TILMELDING RØNNE

Her er dagsorden - og lidt info om, hvad der ellers er på programmet:

Dagsorden 

1. Valg af dirigenter og referent 
2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden
3. Valg af stemmeudvalg
4. Arbejdsgrundlag: Året der gik, debat og drøftelser ved bordene
5. Indkomne forslag
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest syv dage før generalforsamlingen. Klik HER for at indsende forslag.
6. Valg
a) Valg af formand for 2 år 
b) 5 bestyrelsesmedlemmer for 2 år 
c) 3 bestyrelsessuppleanter for 1 år
d) 1 medlem for 4 år og 2 suppleanter for 1 år til HK Privats sektorbestyrelse 
e) 1 medlem for 2 år og 1 suppleant for 2 år til Overenskomstgruppen Industri 
f) 1 medlem for 2 år og 1 suppleant for 2 år til Overenskomstgruppen Grafisk 
g) 1 medlem for 2 år og 1 suppleant for 2 år til Overenskomstgruppen Service
h) 1 medlem for 2 år, 1 medlem for 1 år og 2 suppleanter for 1 år til HK Hovedstadens bestyrelse 
i) 15 medlemmer for 2 år og 9 suppleanter for 1 år til HK Hovedstadens repræsentantskab torsdag den 2. april 2020 kl. 17.
7. Eventuelt

Dagen starter kl. 11.30 med en hyggelig og uformel frokost for alle.

Oplæg og debat: Temaet i år handler om, hvordan vi som HK'ere brander os selv på arbejdspladsen og viser vores værdi.

Man kan medbringe børn og evt. en ledsager, og vi sørger for sjove aktiviteter for børnene, mens generalforsamlingen finder sted.

Klik på by nedenfor for info og tilmelding:

København

Hillerød

Rønne