Det siges, at man ikke kan sætte 3 danskere sammen, uden at de opretter en forening. Når Danmark er blevet så homogent og velfungerende et land, skyldes det i høj grad netop vores foreningskultur, der er bygget på demokratisk indflydelse og fællesskab.

For 120 år siden var det de københavnske butiksmedarbejdere, der gik sammen og dannede det, der sidenhen blev til HK København. Her har vi nu sat 2 andre HK’ere stævne – ikke for at danne en ny forening, men for at spørge, hvorfor de vil engagere sig i en anden stor forening, nemlig Tryghedsgruppen.

Kim Simonsen og Lykke Heimbürger
Lykke Heimbüger og Kim Simonsen stiller begge op til repræsentantskabet i Tryghedsgruppen.

Hvorfor er et valg til Tryghedsgruppen vigtigt?
Lykke Heimbürger: Rigtig mange medlemmer af HK har gennem deres forsikringer i Alka eller Tryg bidraget med rigtig mange penge til Tryghedsgruppen. Det er jo en enorm formue, som medlemmerne ejer, og den skal naturligvis forvaltes bedst muligt til gavn for både medlemmerne og samfundet i et socialt, grønt og demokratisk perspektiv. Og så skal det foregå så åbent og demokratisk som muligt. Medlemmerne skal høres og kunne gennemskue de beslutninger, der træffes.

Kim Simonsen: Helt enig. Det er en ret unik konstruktion. Det er ikke en stor, fjern kapitalfond, der skal tage de her beslutninger. Det er medlemsvalgte repræsentanter, som brænder for at gøre en forskel i samfundet. Jeg ved om nogen, hvilken styrke det giver at have 200.000 medlemmer i ryggen, når jeg taler med beslutningstagere. Den styrke skal Tryghedsgruppens mere end 1 million medlemmer kunne mærke.

Og hvad er det så I vil?
Lykke Heimbürger: Det er vigtigt, at Tryghedsgruppen fortsat er med til at sikre et trygt og sundt Danmark. Der skal fortsat sikres tryghed til alle, hvilket vi i fællesskab kan sørge for. Projekterne skal gavne så mange medlemmer som muligt og meget gerne med et socialt, grønt og demokratisk sigte.

Kim Simonsen: I fællesskab kan vi rykke meget mere, end vi kan som enkeltpersoner, fx på spørgsmål om klima og etik. Størrelse forpligter.

Hvad kan du særligt bidrage med?
Lykke Heimbürger: Jeg vil være talerør for de unge medlemmer og for os med en kort eller ingen uddannelse, så vores perspektiver også bliver hørt. Det er vigtigt, at der er diversitet i repræsentanterne, således at de bedst muligt afspejler medlemmerne.

Kim Simonsen: Jeg går jo nok og bilder mig selv ind, at jeg ved en hel del om både investeringer og gode vilkår for kunderne. Det var hvert fald ledetrådene i mit tidligere virke i Alka og mit nuværende i ATP og Arbejdernes Landsbank. Men jeg føler samtidig stærkt for de lokalt forankrede fællesskaber, som skaber en meningsfuld dagligdag for folk, der på den ene eller anden måde har brug for et skub i den rigtige retning eller et sted at gå hen med sine udfordringer.

lykke heimbürger og kim simonsen

  • Lykke Heimbürger, 32 år, bor i København NV, sekretær i Danmarks Lærerforening, bestyrelsesmedlem i HK Service Hovedstaden
  • Kim Simonsen, 58 år, bor i Humlebæk, forbundsformand i HK, tidl. bestyrelsesformand for Alka

Fakta om tryghedsgruppen

  • Hovedejer af forsikringsselskaberne Tryg og Alka
  • Demokratisk styret af et repræsentantskab, der vælges direkte af medlemmerne, dvs. alle med en forsikring i Tryg eller Alka
  • Står bag TrygFonden, der gennem almennyttigt arbejde skaber mere tryghed i Danmark, fx i form af livreddere, hjertestartere, hospitalsklovne
  • Sætter rammerne for, at investering af midler sker under hensyn til etik, bæredygtighed og god virksomhedsledelse