I repræsentantskabet for Tryghedsgruppen vil jeg bruge min livserfaring i samarbejdet

En del af min erfaring er kommet gennem mit TR arbejde i 25 år i Kastrup Lufthavn, 15 år som kredsformand i Luft og havnekredsen, dermed også 15 år i HK Trafik og Jernbanes bestyrelse.

Hvis I stemmer på mig så har jeg mulighed for at bruge det jeg har lært gennem årene i et konstruktivt samarbejde med det nye repræsentantskab i Tryghedsfonden.

Min livserfaring gør også, at jeg har fokus på mennesker der lever i utryghed og med svære levevilkår, der skal hjælp til og det medvirker Tryghedsgruppen til gennem det at repræsentantskabet godkender beløbet til de gode projekter der kommer fra medlemmernes forslag gennem trygfonden.

I 2020 har repræsentantskabet bevilget kr. 650 millioner til Trygfonden.

Trygfonden har Fokus på områder omkring Sikkerhed, Sundhed og trivsel, disse Fokus områder er jeg helt enig i.

Jeg vil meget gerne arbejde videre med Tryghedsgruppens strategi, som indeholder ord som: Fælles om et trygt Danmark. Vi investerer i Danmarks tryghed.

Bonusordningen går jeg også ind for. Vi er 1,3 millioner medlemmer, og der blev i alt udbetalt bonus på kr.  925 mil.  i 2019,

Det er et stort beløb, men når beløbet bliver delt mellem os 1,3 millioner medlemmer er det ikke så meget til hver af os, men jeg vil tro det har en stor signalværdi for fællesskabet. 

 

Jeg har vedlagt lidt info vedrørende valgafviklingen.

Valget bliver afholdt fra mandag  den 20. januar til fredag den 7. februar 2020

Stemme procedure

Hvis du er medlem af Tryghedsgruppen i Region Hovedstaden, vil du modtage et digitalt eller fysisk brev med oplysninger om valget, og hvordan du stemmer. Hvis du modtager post i e-Boks fra Tryghedsgruppen, vil du modtage brevet mandag den 20. januar i din e-Boks. Hvis du ikke modtager digital post fra TryghedsGruppen, vil du modtage et fysisk brev formodentligt i løbet af uge 4. Du kan stemme i perioden mellem den 20. januar og 7. februar 2020.

Du kan afgive din stemme på fire måder:

1.                         Du kan stemme ved at klikke på det link, du får tilsendt i e-Boks, hvis du har valgt at modtage digital post fra TryghedsGruppen i din e-Boks.

2.                         Du kan stemme digitalt på vores hjemmeside ved hjælp af en kode, der står i dit brev.

3.                         Du kan benytte den stemmeseddel, der er vedlagt brevet.

4.                         Endelig kan du på TryghedsGruppens hjemmeside logge ind i afstemningssystemet ved hjælpe af Nem-Id. Denne side findes dog alene i afstemningsperioden.

Hvis du oplever udfordringer med at afgive din stemme kan du ringe til TryghedsGruppen valgcenter i afstemningsperioden på tlf. 70 10 42 42.