På søndag begynder HK Kommunals forbundssektorkongres i Nyborg. På programmet er der behandling af alt fra lovforslag, almindelige forslag og målprogram for HK Kommunal fra 2020 til 2024. 

Ud over det skal der vælges en ny formand, da Bodil Otto ikke genopstiller. Du kan møde de to kandidater til formandsposten og den ene kandidat til næstformandsposten her.

Vi har lavet en kort voxpop med Bodil og spurgt hende til arbejdsliv, arbejdsmiljø og uddannelse. Hold desuden øje med den udgave af Kommunalbladet, der udkommer i februar. Der har vi et længere interview med Bodil Otto.

God ledelse og sund medarbejderkultur er vigtigt

HK Kommunal: Da du var helt ny på arbejdsmarkedet, hvad tænkte du så om dit videre arbejdsliv?

Bodil Otto: - Jeg skal være ærlig og sige, at den gang handlede det ganske enkelt bare om at få et job. Jeg søgte, hvad der var, og til mange af stillingerne var der over 200 ansøgere, så der var bestemt ikke frit valg. Så det var mere eller mindre tilfældigt at jeg landede på Helsinge Rådhus og blev der i 24 år.

Hvis du skal sætte ord på det arbejdsmiljø, du oplevede i 70’erne og 80’erne, hvordan var det så?

- Vi havde et fantastisk arbejdsmiljø og Helsinge var meget attraktiv, men det fandt jeg jo først ud af, da jeg var ansat. Vi havde en gennemsnitsalder på 30 år, så stemningen passede mig rigtig godt. Og så havde vi bare meget mere tid til opgaverne end nu. Ligesom det også var accepteret, at det sociale liv fyldte en del.

Hvad var dit første kursus eller videreuddannelse?

- Det var Dansk Kommunalkursus (nu Kommunom, red). Kulturen var, at det skulle man bare tage, nærmest som en krav, hvis man ville fortsætte i kommunen. Da jeg tog uddannelsen, var det uden for arbejdstid – to gange om ugen fra 16-19, men det var faktisk en af grundene til at jeg søgte indflydelse i SU (nu MED-udvalg), for at kæmpe for, at vi kunne tage uddannelsen i arbejdstiden – og det lykkedes.

Godt nok hypotetisk, men hvis du nu skulle ansættes på en kommunal/regional arbejdsplads, hvad vil så være afgørende for dig?

- Arbejdspladskulturen ville betyde rigtig meget. Ikke bare en god ledelse, men sandelig også en god og sund medarbejderkultur. Og så vil høj fleksibilitet også betyde en del for mig. Og sjovt nok rammer det faktisk ind i temadebatten på kongressen, hvor vi netop skal diskutere, hvordan vi skaber balance mellem særordninger, fleksibilitet og andre goder.

Følg med i kongressen - live

Som noget nyt live-streamer vi fra salen under hele kongressen. Derfor kan du følge med uanset hvor du er. Du vil kunne finde link til live-streamingen fra søndag formiddag på vores temaside om kongressen.

Link til temaside om kongressen.