Filosof

 

At være bundet tidsmæssigt er en af de største ubehageligheder for et menneske, og der er da næsten heller ikke noget, et menneske stræber mere efter end at få lov til at styre sin egen tid så meget som muligt.

Det er tanker helt tilbage fra de gamle græske filosoffer for godt 2.500 år siden.


Om de dermed ville bakke op om HK Privats overenskomstkrav om, at medlemmerne skal have mere kontrol over deres arbejdsliv via fx muligheden for at købe frihed med fritvalgskontoen, er måske nok lidt spekulativt. Men det lyder nu sådan.

Og så er det jo en filosof, vi snakker med.
- Det har været anerkendt stort set altid, at det at kunne bestemme over sin egen tid, og dermed sit liv, er et af menneskets allervigtigste goder, fortæller Søren Harnow Klausen, der er professor i filosofi ved Syddansk Universitet og forfatter til bogen ”På sporet af din lykke - guide til det gode liv.”

- Der findes også masser af studier om livskvalitet, som peger på, at hvis man ser på, hvordan indkomst hænger sammen med muligheden for at styre sit eget liv og bestemme over sin egen tid, så spiller pengene en meget underordnet rolle. For det er den frihed, som følger med pengene, som reelt betyder noget for livskvaliteten.

Derfor er det en god idé og en helt logisk vej at gå at kæmpe for overenskomster, hvor man i højere grad selv kan bestemme over sine rettigheder, mener den fynske filosof. Om man fx vil have pengene udbetalt, sat ind på pensionen eller købe ekstra fridage, hvis det bliver en mulighed efter OK20.

- Mennesker er blevet mere individualiserede, mere forskellige. Og det gælder alle grupper. Sat på spidsen så var det tidligere kun de mest velstående, som havde råd til at være forskellige. Alle andre var relativt ens. Derfor har det også givet god mening, at overenskomster har sikret kollektive, ens rettigheder, siger Søren Harnow Klausen.

- Men det er klart, at hvis fagforeningerne skal følge med tiden, så skal de se medlemmerne som forskellige mennesker, som bevidst søger forskellige liv - og som derfor har brug for fleksible løsninger. Så fritvalgskontoen og forbedringen af den lyder som et ret smart forsøg på at gøre netop det.