Hånd på computermus

På to ud af tre kommunale jobcentre har sagsbehandlerne i løbet af de seneste år fået mere tid til den enkelte borger. Det viser en ny spørgeskemaundersøgelse fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, skriver NB Beskæftigelse.

Flertallet af de jobcenteransatte har altså kunnet se bunken af sager blive mindre. Men der er ifølge HK Kommunals næstformand, Mads Samsing, betydelige forskelle kommunerne imellem.

Han understreger, at det ikke er alle sagsbehandlere, der har fået bedre tid til borgerne.

Ny LAB-lov kan medføre besparelser

Mads Samsing anerkender imidlertid den overordnede tendens, som han betegner som meget positiv. Han advarer samtidig om, at den nye LAB-lov får kommunerne til at tænke i besparelser på beskæftigelsesområdet

- Vi hører om, at flere kommuner varsler besparelser på beskæftigelsesområdet, og det vil jo gå ud over målet med investeringerne i jobindsatsen, nemlig at der er mere tid til den enkelte borger, siger Mads Samsing.

Mange kommuner har i løbet af de senere år investeret aktivt i beskæftigelsesindsatsen for at opnå besparelser på længere sigt.

Men undersøgelsen fra VIVE viser, at tendensen med, at antallet af sager pr. beskæftigelsesmedarbejder er faldet, også omfatter andre end disse frontløberkommuner.

Artiklen er opdateret 22. januar 2020