rita bundgaard

Store dele af staten er fortsat omfattet af omprioriteringsbidragets årlige 2-procents besparelser. Derfor er det helt afgørende, at konsulentbesparelserne ikke bare bliver en ny grønthøster, der rammer driften og belaster medarbejderne i ministerier og styrelser endnu mere, siger Rita Bundgaard. Foto: Mikkel Østergaard.

- Det er helt afgørende, at der bliver sparet på konsulenterne, så det ikke bare bliver en ny grønthøster, der rammer driften.

Sådan siger Rita Bundgaard, efter Altinget har fået tallene på, hvad regeringens opgør med det offentliges konsulentforbrug nu koster de enkelte ministerier.Ministerierne skal fra i år skære ned på de eksterne konsulenter, og det går hårdest ud over de to ministerier Skatteministeriet og Justitsministeriet. Skatteministeriet skal i år spare 58,6 millioner kroner i forhold til forbruget i 2017 og 2018, og næste år lyder sparekravet på 144 millioner kroner, viser en oversigt fra Finansministeriet, som Altinget har beskrevet og som HK Statbladet har fået udleveret.

Klik på billedet og hent tabellen som pdf. Kilde: Finansministeriet

Justitsministeriet skal i 2020 finde 30 millioner kroner i forhold til deres konsulentforbrug i 2017 og 2018. Et sparekrav, der stiger til 75 millioner kroner næste år.

- Skatteområdet er i gang med Danmarkshistoriens velsagtens største rekruttering ind i en ny struktur. Tusindvis af funktioner flytter rundt i landet og det er en gigantisk genopretning. Det samme kan siges om politiet og hele straffesagskæden. Det er ikke nye besparelser, vi har brug for.

- Ironisk nok har de eksterne konsulenter som bekendt spillet en afgørende rolle i afmonteringen af vores fungerende skatteforvaltning. Derfor er det også godt, at regeringen har fokus på vores brug af konsulenter i staten. Der er helt klart et potentiale i at lytte mere til medarbejdernes faglighed og få et større blik for de opgaver, som kan løses bedre af interne folk med kendskab til organisationen og dens kerneopgaver, siger Rita Bundgaard.

- Men det kræver, at hvert enkelt ministerium har en økonomisk frihed til at holde på de erfarne medarbejdere og ansætte nye. 

Risiko for grønthøster

Ministerierne har rammestyring, og derfor kan de i princippet selv vælge, om de vil skære ned på konsulenter eller føre sparekniven på helt andre områder. Finansministeriet gør det dog helt klart, at pengene skal hentes på konsulenter.

“Det er en klar forudsætning, at rammereduktionerne på de enkelte ministerområder omsættes til lavere konsulentudgifter. Det vil være de enkelte ministeriers ansvar at udmønte besparelsen på konsulentforbruget. Finansministeriet vil følge op herpå,” skriver Finansministeriet.

- Det er fint, at Finansministeriet vil holde øje. Det vil vi også, siger Rita Bundgaard.

Konsulentforbrug er væsentligt højere, end tallene viser

Rigsrevisionen undersøgte i 2014, om de statslige virksomheder køber og anvender konsulenter på en hensigtsmæssig måde.

En af konklusionerne var, at en lang række konsulentydelser ikke regnes med i Finansministeriets opgørelse, og at statens forbrug af konsulenter derfor er ’væsentligt højere’.

Men de to kategorier giver efter Rigsrevisionens vurdering ikke et retvisende og fyldestgørende billede.

’Statens samlede konsulentforbrug er dermed væsentligt højere end de 3,6 milliarder kroner, der er registreret på de to indkøbskategorier, som Finansministeriet tager udgangspunkt i. Det er dog ikke muligt at opgøre statens samlede udgifter til konsulenter ud fra de data, der er tilgængelige,’ lød konklusionen.

En anden konklusion var, at ministerierne burde have bedre retningslinjer for deres køb af konsulenter.

Men her er ministeriet generelt blevet bedre til at udarbejde retningslinjer og understøtte velovervejede og hensigtsmæssige konsulentkøb, konkluderede Rigsrevisionen i en opfølgning i 2017.

Læs også Ritas blogindlæg på altinget.dk: Lyt til medarbejderne i stedet for at hyre konsulenter

Skatteministeriet skal spare mindre

De enkelte ministeriers besparelse beregnet på baggrund af de faktiske gennemsnitlige udgifter til eksterne management- og it-konsulenter samt ekstern juridisk bistand i 2017-2018.

Skatteministeriet har suverænt statens største brug af eksterne konsulenter. Alene i 2018 blev der købt hjælp ude i byen for over 1,5 milliarder kroner, når man regner skatteforvaltningens brug for advokatbistand med.

Klik på billedet og hent tabellen som pdf. Kilde: Finansministeriet

Ifølge Altingets artikel har Finansministeriet valgt at reducere besparelsesmålet for Skatteministeriet, som allerede har igangsat et arbejde med en ny strategi for brugen af eksterne konsulenter på it-området. Men på kort sigt har ministeriet brug for "solid ekstern bistand" for at kunne udføre udviklingsprojekter inden for områder som gæld og ejendomsvurderinger, fortæller Skatteministeriet ifølge Altinget.

Læs også: Hård kritik af Finansministeriet: drev Skat i afgrunden

Fakta om spareplanen

Finansministeriet oplyser til HK Statbladets redaktion, at: ”Besparelsen, som er aftalt med finansloven for 2020, er en samlet besparelse på konsulentforbruget i staten (departementer og styrelser). Besparelsen udgør i alt 326,8 mio. kr. i 2020 stigende til 853,2 mio. kr. i 2023. Besparelsen er indarbejdet i ministeriernes rammer for 2020 og frem. (…)
Det er en klar forudsætning, at rammereduktionerne på de enkelte ministerområder omsættes til lavere konsulentudgifter. Det vil være de enkelte ministeriers ansvar at udmønte besparelsen på konsulentforbruget. Finansministeriet vil følge op herpå.”
”De enkelte ministeriers besparelse på eksterne konsulenter er beregnet på baggrund af de faktiske gennemsnitlige udgifter til eksterne management- og it-konsulenter samt ekstern juridisk bistand i 2017-2018. I fordelingen af besparelsen på de enkelte ministerområder vægtes forbrug af managementkonsulenter med 70 pct., it-konsulentforbrug med 20 pct. og forbrug af ekstern juridisk bistand vægtes med 10 pct.
Kilde: Finansministeriet