Olja Miskin, nyansat konsulent i HK Nordjyllands JobBørs

 

Olja Miskin, nyansat konsulent i HK Nordjyllands JobBørs

En konsulent i HK’s Jobbørs har i bund og grund til  opgave at skaffe HK-medlemmer et nyt job. Det gælder, hvad enten de er i arbejde og gerne vil skifte. Eller at de er ledige og klar til at blive matchet med deres næste arbejdsgiver.

 

Virksomhedskonsulent Olja Miskin begyndte i jobbet den 1. december 2019.

 

Hun afløser den hidtidige konsulent Lars Nonboe, som går på efterløn. Fra den 1. februar bestrider hun stillingen alene.

 

Olja Miskin har kolleger i andre afdelinger af HK og kan derfor trække på et landsdækkende netværk på 10 kolleger.

 

Det skal være nemt at skifte fra et job til et andet

 

Mange virksomheder er interesserede i ansøgere, der pt. er i job.

 

 - Derfor er mit mål også, at ingen medlemmer er i tvivl om, at Jobbørsen også er for dig, der planlægger jobskifte. Men der skal mere til for at rykke dig, der er i job. Mit indtryk er, at arbejdsgiverne kan komme til at skræmme de bedste kandidater væk, hvis processen ikke er enkel, siger hun og uddyber:

 

 - HK-medlemmer i job vil ikke få søgt jobbet, hvis det er besværligt. Så jo nemmere det er, desto flere kvalificerede ansøgere får virksomheden. Det bliver nemt for kandidaterne, når de har skrevet deres CV ind i HK JobBørs. Dermed overtager HK’s konsulent, altså undertegnede, arbejdet med at finde nyt job til dem, siger Olja Miskin.

 

Hvis arbejdsgiverne også vælger udelukkende at bruge JobBørsen til at besætte stillingerne, så bliver det samlede ansøgerfelt mindre og det samme gør konkurrencen.

 

Den afgående konsulent i HK JobBørs Nordjylland, Lars Nonboe, giver stafetten i form af JobBørsens maskot videre til Olja Miskin

Den afgående konsulent i HK JobBørs Nordjylland, Lars Nonboe, giver stafetten i form af JobBørsens maskot videre til Olja Miskin

 

Vejen til at skabe det rette match mellem en ansøger og en arbejdsplads går ofte via en tæt kontakt til virksomhederne, fortæller Olja Miskin.

 

 - Mange arbejdsgivere ved ikke, at HK gratis kan hjælpe dem med at rekruttere deres kommende medarbejder. Dermed kan arbejdsgiveren nå hurtigt i mål med den bedst mulige ansættelse ved at få de bedst egnede kandidater ind i processen, siger hun.

 

- Min opgave er derfor bl.a. at få formidlet til arbejdsgiverne, hvilke faggrupper HK repræsenterer, tilføjer Olja Miskin.

 

Forskellen på JobBørsen og jobcentret

 

For det første er det frivilligt, om du som lønmodtager vil have dit CV liggende i JobBørsen. For det andet er det gratis for dig, der er arbejdsgiver, at bruge den. Vi koster ikke noget som vikarbureauerne. For det tredje formidler JobBørsen også arbejde til folk i job og ikke blot ledige.

 

- Jeg synes jo, at HK JobBørs har det bedste produkt til både arbejdsgivere og lønmodtagere, kommenterer Olja Miskin.

 

Hvad er egentlig et ”HK-job”? Nutidens HK’ere

 

Omkring to tredjedele af HK’s medlemmer arbejder med administrative opgaver, men dette dækker over mange slags fagligheder og mange forskellige opgaver. Andre medlemmer har salgsrelaterede opgaver, og andre igen har mere tekniske opgaver. Fælles for de fleste er, at traditionelle HK-opgaver fylder mindre end tidligere. Arbejdsgiverne efterspørger i dag en bredere administrativ faglighed.

 

HK-job varetages i dag også af mennesker med en kortere videregående uddannelse (KVU) eller en overbygning (NVU). Det kan være i design, laboratorieteknik eller økonomi.

 

Mange HK’ere spiller i dag en mere offensiv rolle på arbejdspladsen, hvor de fungerer som rådgivere og konsulenter, og de er ofte arbejdspladsens ansigt udadtil. Det stiller store krav til kommunikative og administrative evner, og det er netop, hvad mange HK’ere lever op til i dag.

 

 

 

Dette er også et hk-job

Eksempler på stillinger, som mange ikke ved er HK-job:

- it-konsulent

- marketingsmedarbejder

- webudvikler

Kandidaten er den vigtigste

 

Mange virksomheder ved ikke, at når de bruger HK til at rekruttere, er det kandidaten og ikke ansøgningen, der vægter højest. HK hjælper arbejdsgiveren med at udvælge de rigtige kandidater til samtalen. Her er det afgørende, at den enkeltes mål og profil passer sammen med virksomheden, og ikke mindst, at kandidaten har interesse for virksomheden. Gennem Jobbørs sikrer arbejdsgiveren sig kun at få de kandidater til samtale, som er meget interesserede i jobbet.

 

Hvem er Olja Miskin?

Alder: 29

Bopæl: Aalborg

Uddannelse: Kandidat i virksomhedskommunikation fra Aalborg Universitet

Joberfaring: Har været ansat i tre et halvt år i HK i andre funktioner

Brænder for: At fortælle, at en HK’er er mange ting

Hobbies: Løbetræning, rejser