Uddannelse og kompetenceudvikling var det centrale omdrejningspunkt, da formand Bodil Otto aflagde beretning på HK Kommunals kongres.

- HK Kommunal har taget et helt bevidst valg. Vi vil være på forkant med digitaliseringen. Hvis vi som HKere skal kunne besætte morgendagens jobs, er der brug for en offensiv på uddannelsesfronten. Ambitionen er i al beskedenhed, at HK’erne skal være dem, der driver, udvikler og kommer i mål med digitaliseringen, sagde Bodil Otto i sin mundtlige beretning.

Ny skræddersyet uddannelse

Hun fremhævede, at HK’erne i kommuner og regioner gennem en årrække har været ude i en gigantisk omstilling. Blandt andet derfor har HK Kommunal skræddersyet en helt ny gratis uddannelse til medlemmerne, nemlig ”Fremtidens HKer”.

- Vi har afsat et millionbeløb til at dygtiggøre medlemmerne i robotteknologi, chatbots og machine learning. Uddannelsen er skræddersyet til HK’erne for at sikre, at vi bliver medspillere og ikke modspillere, når robotterne stille og roligt tager over på de mest rutineprægede områder, lød det fra formanden.

Arbejdsgiverne burde have betalt selv

Uddannelsen ser Bodil Otto også som et middel til, at kommuner og regioner får maximalt udbytte af de nyeste teknologiske landvindinger.

- Så arbejdsgiverne burde sådan set selv have udbudt og betalt uddannelsen. Men det kunne vi ikke vente på, sagde Bodil Otto.

Hun fremhævede, at flere og flere HK’ere tager diplomuddannelser, og at det blandt andet er kompetencefondene, der har betydet et tigerspring fremad. Her kan HK’erne få op til 25.000 kroner årligt til videreuddannelse.

Kritik af politikere og arbejdsgivere

Formanden kritiserede, at mange beslutningstagere opfatter digitalisering som et spareprojekt. Nogle tror ifølge Bodil Otto fejlagtigt, at algoritmerne kan klare morgendagens velfærdsydelser uden menneskelig indblanding.

- Hvis digitaliseringen skal lykkes, kræver det, at vi værner om borgernes retssikkerhed. Den offentlige forvaltning skal være mere menneske end maskine. Det er afgørende for borgernes tillid til hele vores samfundsmodel, fremhævede formanden.

Dagpengene skal forhøjes

Tillid er også det, der er på spil, når det gælder den udhuling af dagpengene, der er sket de senere år. Her gælder det tilliden til a-kassesystemet.

Bodil Otto slog fast, at det er en vigtig opgave at presse på for en forhøjelse af dagpengene.

- Man kunne måske også forestille sig, at man indfører det, jeg kalder en omstillingsydelse i de første tre måneder af en ledighedsperiode. Den ydelse skal være væsentligt højere end dagpengesatsen og skal give ro til, at man kan finde et nyt job, sagde formanden.

Forkert altid at spare på administrationen

Hun fremhævede, at det er beskæmmende, at politikere og arbejdsgivere så ofte peger på administrationen, når der skal spares i den offentlige sektor.

- En professionel offentlig administration betaler sig. Hvis man har for få HK’ere risikerer man, at de øvrige faggrupper får mindre tid til deres arbejde. Administration bør anerkendes som et fag. Tænk bare på Skat, hvor et stort antal sagsbehandlere blev sparet væk, så borgerne nu sidder tilbage med en milliardregning, sagde Bodil Otto.

Arbejdsmiljøet presset

Formanden gjorde også opmærksom på, at arbejdsmiljøet fortsat er presset på mange arbejdspladser, og at en del medarbejdere oplever chikane. På sociale medier, i pressen og i mødet med borgerne.

- Alt for mange af vores medlemmer bliver rent ud sagt svinet til, når de passer deres arbejde. Og det kommer ikke kun fra borgerne, men også fra politikere og andre meningsdannere. Det bør fortsat have fuld opmærksomhed, sagde formanden.

Banen kridtes op forud for OK21

Centralt i beretningen var også en tak til tillidsvalgte og medlemmer, der bakkede op under OK18. Formanden fastslog, at sammenholdet fortsat er intakt, og at der er ved at være gang i forberedelserne til OK21.

- Det er mit håb, at medlemmer og tillidsvalgte i fællesskab kan genskabe noget af den gejst, som vi oplevede ved OK18, sagde Bodil Otto, der ser frem til, at HK kommunal også forud for den kommende overenskomstforhandling får mange input og forslag fra medlemmerne, sagde formanden.

Beretningen bliver den sidste fra Bodil Otto, der har valgt ikke at genopstille som formand.

alt om kongressen

Du kan finde hele vores dækning fra kongressen i vores nyhedsoversigt.

1. Nyheder og historier fra kongressen

2. Se det målprogram, der blev vedtaget

3. Se hvilke forslag der blev vedtaget og forkastet