Få styr på reduktionsreglerne inden helligdagene i påsken.
Arkivfoto: Mostphoto

Arbejder du indenfor kontor eller lager i handelsbranchen?
Tjek reglerne for din arbejdstid her. (Linket er udløbet pr 18/5 2022)

Butiksansatte skal have lige så meget ud af påskehelligdagene som alle andre. Derfor er der i overenskomsten særlige regler for helligdage. I påsken gælder det for helligdagene skærtorsdag, langfredag, påskedag og 2. påskedag. Uanset om du skal arbejde i helligdagene, eller om din fridag falder på en helligdag, er der kompensation at hente. 

Der kan være lidt forskel alt efter, hvilken overenskomst du er ansat under, men nedenfor finder du reglerne i de største overenskomster. Regnestykket er baseret på de fire påskehelligdage, men rammer din arbejdstidsplan andre helligdage, skal de også modregnes.
Hvis du er i tvivl om, hvilken overenskomst der gælder for dig, kan du se det ved at logge ind på MitHK.

Er der ikke overenskomst på din arbejdsplads, gælder de regler, der står i din ansættelseskontrakt, eller de vilkår, du selv har aftalt ved din ansættelse. Du kan altid kontakte din lokale HK-afdeling på 7011 4545, hvis du er i tvivl om noget.

Butiksoverenskomsten med Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Fuldtidsansatte
Fuldtidsansatte får kompenseret helligdage med 7,5 time.

I den arbejdsplanperiode, der indeholder skærtorsdag, langfredag, påskedag og 2. påskedag, skal du arbejde 4 x 7,5 time = 30 timer mindre uanset om du arbejder, skulle have arbejdet eller have fri i helligdagene.

Det vil sige, at din arbejdsgiver i denne arbejdsplanperiode, hvis du har en arbejdsplanperiode på 16 uger, kun kan planlægge med 562 timer mod normalt 592 timer, men du skal have løn for alle 592 timer.

Deltidsansatte
Deltidsansatte med over 10 timer om ugen i gennemsnitlig arbejdstid får reduktion i arbejdstiden for helligdage, uanset om du arbejder, skulle have arbejdet eller have fri i helligdagene. I den arbejdsplansperiode, der indeholder skærtorsdag, langfredag, påskedag og 2. påskedag, skal din arbejdstid reduceres således: 

  • Over 10 timer om ugen i gennemsnit: Du skal arbejde 4 x 3,5 timer = 14 timer mindre
  • Over 20 timer om ugen i gennemsnit: Du skal arbejde 4 x 4,5 timer = 18 timer mindre
  • Over 25 timer om ugen i gennemsnit: Du skal arbejde 4 x 5,5 timer = 22 timer mindre
  • Over 30 timer om ugen i gennemsnit: Du skal arbejde 4 x 7,0 timer = 28 timer mindre

Du får fuld løn også for de timer, du skal arbejde mindre.

Ny aftale om udskydelse af reduktionstimer
Som et forsøg kan du nu under visse forudsætninger få udskudt dine reduktionstimer til en anden arbejdsplanperiode. Dette gælder både fuldtids- og deltidsansatte. Se den blå boks i bunden af denne artikel. 

Butiksoverenskomsten med DIO II

Under denne overenskomst reduceres ikke for påskedag. Dermed er det kun 3 dage, der reduceres for i påsken.

Fuldtidsansatte
Hvis butikken holder åbent på helligdagen, skal din arbejdstid i arbejdstidsplanen reduceres med det antal timer, du skal arbejde på helligdagen. Det betyder, at du i en arbejdsplansperiode, hvor du fx arbejder 8 timer på 2. påskedag, skal have 8 timer fri på en anden arbejdsdag med fuld løn. Hvis din fridag falder på en helligdag, hvor butikken holder åbent, skal du have en ny fridag (svarende til 7,5 time).

Du skal altså arbejde mindre i arbejdsplanperioden, men til din sædvanlige løn.
Hvis butikken holder lukket på helligdagen, skal din arbejdstid i arbejdstidsplanen reduceres med det antal timer, du skulle have arbejdet på helligdagen (fri med løn). Hvis din fridag falder på en helligdag, hvor butikken holder lukket, skal du have en ny fridag (svarende til 7,5 time).

Deltidsansatte
Hvis butikken holder åbent på helligdagen, får du reduceret din arbejdstid med de timer, du skal arbejde på helligdagen. Det betyder, at du i den arbejdsplanperiode, hvor du fx arbejder 4 timer 2. påskedag, skal have 4 timer fri på en anden arbejdsdag med fuld løn.

Hvis butikken holder lukket på helligdagen, får du reduceret din arbejdstid med de timer, du skulle have arbejdet på helligdagen (fri med løn).

Ny aftale om udskydelse af reduktionstimer 
Som et forsøg kan du nu under visse forudsætninger få udskudt dine reduktionstimer til en anden arbejdsplanperiode. Dette gælder både fuldtids- og deltidsansatte. Se den blå boks i bunden af denne artikel. 

Overenskomsten med Coop Butik samt BA og SFU

Ansatte med mere end 10 plantimer skal have reduceret arbejdstiden for skærtorsdag, langfredag, påskedag og 2. påskedag. Der skal kompenseres for dagene, uanset om butikken har åben eller ej, og uanset om du er på arbejde eller ej.

Der kompenseres i arbejdstiden med 1/5 af dine plantimer (timer på din kontrakt) for hver dag, der skal kompenseres for. Er dine plantimer fx 30 timer, betyder det, at arbejdstiden skal reduceres med 30 timer divideret med 5 = 6 timer gange med 4 dage = 24 timer i alt for påsken. Men du skal have din normale fulde løn.

Reducering i arbejdstiden kan planlægges i perioden 2 uger før helligdagen, ugen helligdagen falder i eller 2 uger efter helligdagen. Det skal så vidt muligt gives som hele dage.

Deltidsansatte
Deltidsansatte skal have overtidsbetaling, hvis de arbejder ud over den reducerede arbejdstid for en fuldtidsansat.

Ny aftale om udskydelse af reduktionstimer
Som et forsøg kan du nu under visse forudsætninger få udskudt dine reduktionstimer til en anden arbejdsplanperiode. Dette gælder både fuldtids- og deltidsansatte. Læs mere i den blå boks nedenfor. 

aftale om udskydelse af reduktionstimer

Vil det passe dig bedre at holde fri i en anden arbejdsplanperiode? Det er med overenskomsterne, der gælder 2017-2020, blevet muligt at udskyde dine reduktionstimer til en anden arbejdsplanperiode, hvis du og din arbejdsgiver kan blive enige om en aftale. Aftalen kan være på dit initiativ eller på din arbejdsgivers.

Dette skal være opfyldt, når du indgår en aftale:

  • Du skal have været ansat mindst 3 måneder. 
  • Aftalen skal være skriftlig og skal indgås for hver planperiode, der er reduktionstimer, der udskydes.
  • Det skal fremgå af aftalen, hvornår de udskudte reduktionstimer skal afholdes, og der skal tages hensyn til dine ønsker for, hvornår timer skal afvikles.
  • Reduktionen skal ske i hele dage, medmindre du ønsker noget andet, og din arbejdsgiver accepterer dette. Hvis du fratræder, før du når at afvikle de udskudte reduktionstimer, er der indgået aftale om, hvordan de i så fald skal udbetales. Du kan få en kopi i din lokale HK-afdeling af den aftale, der gælder for dig.

Aftalen  om udskydelse af reduktionstimer gælder mellem HK Handel og følgende overenskomster: Butiksoverenskomsterne med Dansk Erhverv Arbejdsgiver,  DIO II, Coop Danmark, BA og SFU samt overenskomsten for servicestationerne med Energi- og Servicestationerne.
Aftalen er indtil videre en forsøgsordning, der alene er gældende til 29. februar 2020, hvor der skal forhandles ny overenskomst.

Hvordan aftalen eventuelt skal fortsætte, er på nuværende tidspunkt ikke afgjort. Følg med i dit nyhedsbrev og hk.dk/ok2020 for at blive opdateret om overenskomstforhandlingerne. 

Dine rettigheder skal til forhandling

HK Handel skal i foråret 2020 forhandle din overenskomst med arbejdsgiverne. Overenskomsten dækker bl.a. løn, pauser, tillæg, børns sygedage, pension, feriefridage, fritvalgskonto og meget andet, der har stor betydning for dit arbejdsliv. 

Hvis du vil have indflydelse, er det vigtigt, du stemmer om resultatet, når afstemningen går i gang. Du kan følge med i forhandlingerne i dit nyhedsbrev, på facebook og på OK20-siden.