Den samlede beretning, dvs den mundtlige og skriftlige, blev vedtaget på HK Kommunals kongres med fuld opbakning.

Ikke en eneste af de cirka 400 delegerede stemte imod.

På den efterfølgende debat var der da også mange roser til Bodil Otto og hele bestyrelsen for deres arbejde.

Ikke mindst blev initiativet med ”Fremtidens HK’er” rost som en fremsynet indsats.

Ligesom det også blev noteret, at HK Kommunals fokus på digital chikane, trusler og arbejdsmiljø åbenbart havde båret frugt, fordi antallet af medlemmer, der oplever chikane, er faldet de seneste to år.

Unge og elever fyldte en del i debatten – nemlig med spørgsmål om, hvordan HK Kommunal kan sikre flere elever og flere unge medlemmer, så fødekæden fastholdes.

Her kunne både Bodil Otto og Mads Samsing nikke til, at det er et område, som den nye bestyrelse må og skal have massiv fokus på i næste kongresperiode.

Pluk fra debatten

Karina Sørensen, TR Jobcentret Viborg

Tak for opbakningen til jobcentermedarbejderne. Vi sætter pris på en fagforening, der i medierne værdsætter os.  

 

 

 

 

Ditte Bredahl Adsersen, HK Hovedstaden

Hvordan sikrer vi, at generationsskiftet blandt medlemmer, TR og i bestyrelsen kommer til at ske på en god måde? Den eneste måde er at gå i dialog med de unge, inddrage dem og høre om deres visioner og grunde for at være medlem. 

Hanne Appelgren, HK Hovedstaden

Der er behov for, at vi kigger på indholdet af grunduddannelserne, fx om koblingen til den digitale verden er god nok. 
 
 

Regitze Rans Nielsen, HK Kommunal Østjylland

Nu skal I få fire fortællinger om dårligt psykisk arbejdsmiljø, der blandt andet handler om manglende tillid og manglende udfordringer til seniorer. 

Ilse Asmussen, HK Sjælland, jobcentret i Lejre

Hvis der kommer flere opslag ligesom Enhedslistens Pernille Skipper med urimelig kritik af jobcentrene, bliver den slags påstande til sandheder, og vi får endnu mere mistillid, trusler og vold. Pernille Skipper bør rette sin kritik indad og mod Christiansborg og alle dets krav til rettidighed. 
 
 

Winnie Axelsen, formand HK Kommunal Hovedstaden

Vi skal arbejde for, at tandklinikassistenter og lægesekretærer får autorisation. Der er for mange eksempler på, at de to grupper ikke får lov til at udføre opgaver eller ikke bliver involveret, alene fordi de bliver betragtet som hjælpepersonale og bliver afhængige af faggrupper med autorisation.
En autorisation vil give den faglige stolthed tilbage til vore medlemmer. 

Nathali Degn, formand for DL, HK Kommunal Østjylland

Jeg er usikker på, om autorisation er løsningen, for måske man blander faglighed og autorisation sammen.
Vi skal styrke fagligheden, og det sker forhåbentlig, når vi får godkendt en ny uddannelse på akademiniveau for lægesekretærer.
 
 
 
 

Bo Vollertsen, Fællestillidsrepræsentant Københavns Kommune

HK skal nedsætte et Advisory board, der skal skabe en vision for, hvordan vi udvikler den offentlige sektor, så vi er klar til KV21 og fremtiden.
I en tid, hvor et hav af EU-direktiver rammer Danmark, skal HK have en politik og en strategi for det internationale arbejde.
 
  

 

KARIN BRUHN ANDERSEN, HK NORDJYLLAND, CHEFGRUPPEN UNDER HK KOMMUNAL

Tak for at chefer og ledere stadig føler sig set og som en del af HK Kommunal. 
 
 

 

 

 

SUSANNE BAHNE-HANSEN, HK HOVEDSTADEN OG FORMAND LABORANTFORNINGEN

Der er brug for nye tiltag på uddannelsesområdet for vores faggrupper, blandt andet miljøteknikere, som ikke har haft en grunduddannelse siden 1999. HK skal tænke i tilbud til miljøteknikere og overbygning til laboranter, fx på bachelorniveau

LINDA MOHR SVENDSEN, TR I SOCIALFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE

Det er nemmere og billigere at ansætte socialrådgivere, mener arbejdsgiverne. Problemet er, at uddannelsesvejen fra elev til socialformidler er for lang. Jeg har nu 70 socialformidlere, og når de går på pension, så har vi ingen, når der ikke ansættes elever.  

 
 

 

alt om kongressen

Du kan finde hele vores dækning fra kongressen i vores nyhedsoversigt.

1. Nyheder og historier fra kongressen

2. Se det målprogram, der blev vedtaget

3. Se hvilke forslag der blev vedtaget og forkastet