Venstres beskæftigelsesborgmester i Københavns Kommune, Ceclia Lonning-Skovgaard, er igen ude med spredhagl i den store kanon i debatten om dagpenge og de lediges rådighed.

Hun foreslår i mediet NB-Beskæftigelse, at kommunernes jobcentre overtager opgaven fra a-kasserne med at vurdere, om de arbejdsløse står til rådighed og er klar til at tage et job.

- Det er fornemmelsen i vores system, at der ikke følges op i A-kasserne. Det, jeg får oplyst, er, at de indberetter mere, end der efterfølgende sanktioneres, siger borgmesteren til NB-Beskæftigelse.

Det er lemfældigt at basere så markante udmeldinger på ”fornemmelsen.” Det er helt uhørt, og fakta i sagen taler da også i en helt anden retning end den, beskæftigelsesborgmesteren plæderer for.

Målinger fra den ansvarlige tilsynsmyndighed STAR viser ganske vist, at der er stor forskel mellem dagpengeledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Men blandt de jobparate kontanthjælpsmodtagere er det hver fjerde, der ikke har søgt job den sidste måned. Blandt ledige på dagpenge er det under 2 procent.

Christian Grønnemark- Det er et selvmål, at Københavns beskæftigelsesborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V) vil overtage a-kassernes vurdering af lediges rådighed, siger Christian Grønnemark.

Det er med andre ord ikke a-kassernes medlemmer, som ikke søger job og dermed ikke står til rådighed. Det er blandt andre Københavns Kommunes kontanthjælpsmodtagere, viser tallene fra STAR. Selvmål til Cecilia Lonning-Skovgaard.

Men det ser jo ikke ud til, at de mange sanktioner, beskæftigelsesborgmesteren agter at fyre af, får kontanthjælpsmodtagerne i arbejde. Modsat kontanthjælpsmodtagerne i Københavns Kommune er a-kasserne faktisk ret gode til at få de ledige tilbage i job.

Som fagforeningsformand kan jeg derfor kun opfordre borgmesteren til holde fingrene langt væk fra a-kassernes arbejde og i stedet koncentrere sig om at skabe orden i sin egen forvaltning. Cecilia Lonning-Skovgaard burde sætte turbo på arbejdet med at få sine egne kontanthjælpsmodtagere i gang med opkvalificering eller i arbejde i stedet for at blande sig i a-kassernes arbejde.

At borgmesteren kommer med dette bagstræberiske udspil netop som det såkaldte a-kasseforsøg er startet, gør kun vildskuddet fra Venstre endnu værre. Ni a-kasser har 1. januar overtaget ansvaret for en fjerdedel af de ledige, og så mener Lonning-Skovgaard, at kommunerne kan overtage hele ansvaret for resten.

Det er et politisk udsagn, som bekymrende viser, at borgmesterens virkelighedsopfattelse er så langt væk fra dagligdagen, at det skriger til himmelen.

Sidste gang sagde borgmesteren, at akademikerne var dovne, en påstand som hurtigt blev tilbagevist. Denne gang har hun en “fornemmelse” af, at a-kasserne straffer for lidt. A-kassernes tilsynsmyndighed STAR tilbageviser med statistik påstanden fra Venstreborgmesteren.

Og hvad angår vurderingen af de arbejdsløses rådighed, skød beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i november 2019 Cecilia Lonning-Skovgaards ide til permanent hjørne med en konstatering af, at ”jeg vil gerne slå fast, at det er a-kassen, der foretager rådighedsvurdering af forsikrede ledige.”

Det glæder mig, at ministeren i modsætning til Københavns beskæftigelsesborgmester har respekt for det arbejde, a-kasserne gør og ikke ønsker at omkalfatre systemet.

Læs indlægget hos a4nu.dk. (Linket er udløbet pr 17/10 2022)