Kirsten Estrup Madsen opfordrer alle HK Privats medlemmer i Nordjylland til at deltage i generalforsamlingen

Formand Kirsten Estrup Madsen opfordrer alle HK Privats medlemmer i Nordjylland til at deltage i generalforsamlingen

 

10. marts 2020 er alle medlemmer af HK Privat Nordjylland inviteret til generalforsamling fra klokken 17-21:00. Som sædvanlig er der faglig debat, valg, spisning og underholdning, men generalforsamlingen indeholder så mange flere aspekter end det. Først og fremmest kan du få indflydelse på din fagforening.

 

Derfor vil jeg gerne opfordre netop dig til at tage dine kolleger under armen og komme afsted. Både for at få en hyggelig og informativ aften ud af det, men også for at styrke fællesskabet på arbejdspladsen i det daglige.

 

Der er allerede spændende tilbud i timen op til generalforsamlingen. Mellem kl.16 og 17 kan du besøge stande og få mere viden om efter- og videreuddannelse på UCN’s, AAU’s og Aalborg Handelsskoles stande. HK Nordjylland har også erfarne medarbejdere til stede, som kan rådgive dig om karriere (Jane Helweg Foget), arbejdsmiljø (Karina From Larsen) og jobskifte (Olja Miskin).

 

Nye grupper er skabt - overvej allerede nu, om du vil stille op til valg

   

På selve generalforsamlingen er der i år flere valg end sædvanligt. Der er kommet et ekstra punkt ind: Valg til overenskomstbaserede gruppers bestyrelser. Det er en konsekvens af, at HK Privats kongres i september 2019 besluttede at nedlægge branchesektionerne.

 

I stedet er der oprettet 5 overenskomstbaserede grupper, og valgene hertil skal nu foregå på generalforsamlingen. Der skal vælges et medlem og en suppleant til hver gruppe.

 

HK Privats nordjyske sektorbestyrelse ved generalforsamlingen sidste år

HK Privats nordjyske sektorbestyrelse ved generalforsamlingen sidste år

 

Rent praktisk vil disse valg foregå på en gang. Det vil fremgå af materialet, hvilken gruppe, du skal stemme i. Også selv om du kommer fra en arbejdsplads uden overenskomst.

 

Så overvej gerne allerede nu, om du har mod på at stille op til en af de overenskomstbaserede grupper.

 

Repræsentantskabet er en tur op i helikopteren

 

HK Privat Nordjylland kan vælge 37 personer til hele HK Nordjyllands repræsentantskab (punkt 8 på dagsordenen). Hvis du lader dig vælge dertil, har du mulighed for at få indflydelse på afdelingen som helhed og ikke kun Privat-sektoren. Man kan sige, at du hæver dig op i helikopteren og får det store overblik over, hvad der foregår. Samtidig er det en overkommelig opgave. Den kræver blot din deltagelse en enkelt aften, nemlig på Repræsentantskabsgeneralforsamlingen den 29. april på Gartnervej 30. 

 

Denne aften diskuteres og godkendes beretningen for afdelingens arbejde og regnskabet for sidste år. Så jeg kan kun opfordre alle til at benytte denne mulighed for medindflydelse.

 

Målet for HK Privats nordjyske bestyrelse er, at endnu flere medlemmer deltager på sektorgeneralforsamlingen i år. Et højt deltagerantal betyder stor opbakning til både formand og bestyrelse, som er vigtigt i det arbejde, der ligger foran.

 

Jeg og bestyrelsen ser frem til at møde dig 10. marts – tilmeld dig allerede i dag via linket

https://hktilmeld.dk/2719 (Linket er udløbet pr 26/1 2022)