Lasse Thorn, formandskandidat HK Privat Sjælland

Her kan du blive klogere på Lasses baggrund og hans visioner.

Hvorfor stiller du op som formand?

Det vigtigste for HK er at sørge for, at vores medlemmer har det godt, mens de går på arbejde. Jeg bliver ramt, når folk ikke bliver behandlet ordentligt. Det får mit blod til at koge – og så vil jeg gerne have indflydelse, så jeg kan gøre noget ved det.

Hvis HK skal skabe bedre vilkår, skal vi have opbakning på arbejdspladserne og helst indflydelse via overenskomster og tillidsrepræsentanter.

De sidste år har vist, at den organiserende tilgang fungerer, og at den er med til at engagere kollegerne og skabe et fællesskab på arbejdspladserne. Men vi er langt fra i mål. Der er stadig meget at arbejde med og kæmpe for. Det arbejde vil jeg gerne stille mig i spidsen for og lægge alle mine kræfter i.

Jeg har været med i HK Privat Sjællands bestyrelse i 5 år og har siden sidste år været næstformand, så jeg skal ikke bruge tid på at lære det hele fra bunden. Jeg kender arbejdsgangene, samarbejdspartnerne osv. Jeg er klar til at trække i arbejdstøjet som formand fra dag 1.

Desuden er jeg et kendt ansigt i HK-systemet, og jeg vil være god til at skabe et godt samarbejde mellem afdelingen og de nye overenskomstbaserede grupper, så vi har respekt for hinandens arbejde og supplerer hinanden.

Hvilken vision har du for HK Privat Sjælland?

Min vision for HK Privat Sjælland er, at vi skal have flere og bedre overenskomster. Vi skal også have fokus på de medlemmer, der ikke er omfattet af en overenskomst, så de ikke kommer i klemme eller arbejder under urimelige forhold.

Hvad er dine mærkesager?

Ud over overenskomster, som er vores stærkeste redskab, er jeg meget optaget af HK’s kompetencefond. Den vil jeg gerne have udvidet til også at omfatte medlemmer uden overenskomst. Deres kompetenceudvikling er lige så afgørende som alle andre medlemmers – også selvom der ikke er overenskomst på arbejdspladsen.

Arbejdsmiljø er en anden mærkesag for mig. Det psykiske arbejdsmiljø halter, og det er ikke reguleret af love og regler ligesom det fysiske arbejdsmiljø. Det skal vi have gjort noget ved. Arbejdsmængde og arbejdstid skal hænge sammen, og medarbejderen skal have mere indflydelse på planlægningen af arbejdet, så arbejdstiden passer til den enkelte medarbejders liv.

Jeg er også meget optaget af ligestilling. Mange arbejdsgivere mener, at de ikke gør forskel på mænd og kvinder, men undersøgelser viser, at mænd få pluspoint, fx ved ansættelsessamtaler alene pga. deres køn. Der sker en ubevidst kønsdiskrimination, som har baggrund i vores kultur og opdragelse.

Det tager tid at ændre en ubevidst vane, og derfor skal HK hele tiden holde fokus på ligestilling og presse på med ændringer, som understøtter ligestilling – fx reglerne for forældreorlov.

HK Privat Sjællands generalforsamling bliver afholdt den 9. marts kl. 18.00 - 21.30 i Guldborgsundcentret 6, Nykøbing Falster. Der er spisning for de tilmeldte fra kl. 17.00.
Ønsker du ikke at spise med, er tilmelding ikke nødvendig – du møder blot op til selve generalforsamlingen.


Lasses baggrund

1994 -1996 Elev i Arbejdernes Landsbank, Slagelse
1996 - 2013
Kunderådgiver i Arbejdernes Landsbank i Nykøbing F
1998 - 2013 Tillidsrepræsentant i Arbejdernes Landsbank i Nykøbing F
2002 - 2004
Bestyrelsesmedlem og medlem af forretningsudvalget i HK Nykøbing F - Stubbekøbing - Nysted
2003 - 2008 Bestyrelsesmedlem i HK Privats forbundssektorbestyrelse
2004 - 2008
Bestyrelsesmedlem i HK Storstrøm og HK Privat Storstrøm
2008
Bestyrelsesmedlem i Landsklubben Bankland
2012
Næstformand i Landsklubben Bankland
2013 Formand i Landsklubben Bankland og FTR i Arbejdernes Landsbank
2013 Delt formandskab for Branchesektionen Privat Service
2013 Bestyrelsesmedlem i HK Privats forbundssektorbestyrelse
2014 Bestyrelsesmedlem i A/S Arbejdernes Landsbank
2015 Bestyrelsesmedlem i HK Privat Sjælland
2019 Medlem af afdelingsbestyrelsen i HK Sjælland