HK Trafik & Jernbane har gentagende gange i forskellige sammenhænge opfordret DSB’s ledelse til løbende at tilpasse organisationen, og til i tide at tage stilling til, om vores kollegaer kan anvendes andre steder i virksomhederne. DSB har desværre valgt ikke at følge denne opfordring og fortsætter en linje som skaber stor utryghed blandt kollegerne.

I dag den 28. januar vælger DSB så endnu engang at indskrænke administrationen yderligere og afskedige en del af vores kolleger.
Som tidligere, er det et emne som har påvirket mange ansattes dagligdage negativt i mange måneder. Uvisheden om ikke at vide om man fortsat kan have et arbejde, udløser en forfærdelig frygt for mange ansatte og deres familier, og for de tilbageværende kolleger er der uklarhed over hvilke opgavebortfald som sker, hvilket afstedkommer en ineffektiv virksomhed.

HK Trafik & Jernbane er tilstede med bisidder for alle vores medlemmer som ønsker det, samt efterfølgende støtte og hjælp til at komme videre i livet.
HK’s afskedigede medlemmer inviteres til møde i HK Huset den 7. februar, hvor de præsenteres for de mange tilbud som HK har til sine medlemmer som har mistet deres arbejde.

DSB meddelte den 9 januar på ekstraordinært Hovedsamarbejdsudvalg, at man forventede at nedlægge 40 stillinger inkl. Frivillig fratrædelse og 15 stillinger som ikke bliver genbesat.