Som faggruppe har HK’erne måtte vænne sig til mange forandringer i arbejdslivet. Men de har også hele tiden været omstillingsparate.

Det pointerede formanden for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Lizette Risgaard, da hun talte til de 394 delegerede på HK Kommunals kongres på Nyborg Strand.

- Tidligere kom man som borger i kontakt med det offentlige ved at møde op på kommunen, gribe knoglen eller ved at sende et gammeldags brev. Men i dag foregår langt den meste kommunikation gennem Borger.dk eller E-boks. Det er gået utroligt hurtigt, og det kræver meget at følge med, sagde Lizette Risgaard:

- Men I har ikke bare siddet og set på. I har som forening påtaget jer en stor og vigtig opgave med at etablere kurser og efter- og videreuddannelse, der opkvalificerer jer til fremtidens arbejdsmarked. I tager ikke bare imod forandringerne – I er fremme i skoene og sørger for at være med.

- Det er rigtig godt gået. Og det er et flot eksempel for os alle i fagbevægelsen, understregede Lizette Risgaard.

VIGTIGE FOR VELFÆRDEN

FH’s formand roste også HK’erne for deres betydning for velfærden.

- De administrative opgaver, I løser hver eneste dag, er en uundværlig del af den velfærd, som vi bryster os så meget af i Danmark, sagde Lizette Risgaard, der også takkede HK Kommunal og HK Danmark for at spille en konstruktiv rolle i årene forud for etableringen af FH og efter.

- I har været medspillere hele vejen. Og jeg har oplevet, hvordan I har taget ansvar og været med til at bygge bro gennem jeres samarbejde med tidligere gamle FTF-organisationer og det gamle LO.

SÆRLIG TAK TIL BODIL OTTO

Lizette Risgaard kvitterede også for HK Kommunals betydning under overenskomstforhandlingerne i 2018, både den store synlighed og de flotte resultater, og sluttede af med en særlig tak til HK Kommunals afgående formand Bodil Otto:

- Tak tillidskvinde, for dit store og utrættelige arbejde med at skabe resultater. Ikke bare for dine egne medlemmer, men for hele fællesskabet.