Hele lønstrukturen for såvel kommunale som regionale HK’ere skal igennem et større tjek.

Kongressen vedtog enstemmigt, at der frem mod OK 23/24 skal iværksættes et udredningsarbejde af lønstrukturen på det kommunale og regionale område.

Serviceeftersynet skal blandt andet belyse om grundlønsindplaceringer er tidssvarende, og om resultatet af lokallønsforhandlingerne står mål med intentionerne i fællesaftalen om lokal løndannelse

På samme skal det undersøges om lønstrukturen er smidig nok til at favne nye uddannelser, og om den understøtter det kompetenceløft, KL/Regionerne og HK Kommunal ønsker.

Er elevuddannelsen ok?

Det blev også vedtaget, at kontor-/elevuddannelserne skal kigges nærmere i sømmene.

Dette serviceeftersyn skal undersøge, om indhold stadig er tidssvarende, ligesom man skal se på, om snitfladerne til de øvrige uddannelser i administration på akademi og bachelorniveau er passende.

Kongressen vedtog desuden, at HK Kommunal skal arbejde for at være mere synlige i lokale og landsdækkende medier.

Følgende forslag blev forkastet:

Strejkegodtgørelse skal først kunne modtages efter tre måneders medlemskab: Argumenterne, som førte til et nej, var blandt andet, at HK Kommunal faktisk havde fået 3.000 nye medlemmer, og at langt, langt de fleste stadig er medlemmer, ligesom det vil give problemer for de medlemmer, der er måtte være registreret forkert på den måde, at de arbejder på HK Kommunals overenskomstområde, men lidt tilfældigt er medlem af en anden organisation.

Desuden var der flere forslag, der handlede om kontingenter og mere markedsføring, men disse emner hører hjemme i HK Danmark regi.