pensionister

Sampension oplever stigende interesse for seniorrådgivning og opfordrer endnu flere pensionskunder med cirka 10 år til pensionering til at booke rådgivningsmøder. Modelfoto: Mostphoto.

Vores pensionsopsparinger skal række længere, fordi levealderen stiger, og vi kan se frem til flere år som raske seniorer. Derfor bør dem med cirka 10 år til pensionen booke et seniorrådgivningsmøde, lyder opfordringen fra Sampension, hvor 37 procent flere kunder i 2019 har efterspurgt seniorrådgivning end i 2017.

- Det er meget positivt, at flere kunder søger den type rådgivning. Det bør mange flere også gøre. Det har aldrig været vigtigere end nu at sørge for at være godt forberedt på sin pension, siger kunderådgivningschef i Sampension Anne-Louise Lindkvist.

Overblik er en fordel for alle

Seniorrådgivning handler blandt andet om at skabe overblik over sine værdier, herunder egne og eventuel ægtefælles pensionsopsparinger, friværdi i boligen, opsparing i banken, efterløn med videre. Dertil kommer folkepensionen og de forventede udbetalinger fra ATP.

- For kunder med store pensionsordninger kan seniorrådgivningen vise, hvordan pensionsformuen skal bruges, hvornår de skal begynde at få udbetalinger fra pensionen, og hvornår de eventuelt skal bruge af deres frie midler. Med den rigtige planlægning får de mest muligt ud af opsparingen og kan måske undgå modregning i folkepensionstillægget, siger Anne-Louise Lindkvist.

For kunder med forholdsvis små opsparinger, som er usikre på, om de har sparet nok op til pension, kan seniorrådgivningen også give et overblik, som gør, at kunden i tide kan begynde at indbetale mere til pension, så opsparingen bliver mere værd.

- Alle bør jo få undersøgt, om de reelt har penge nok til at gå på pension og leve det liv, de har forestillet sig som pensionist. Jo før, man forholder sig til det, jo bedre mulighed har man for at begynde at indbetale mere og dermed sikre, at man reelt har penge nok til at opfylde sine drømme, siger Anne-Louise Lindkvist.

Flere seniormøder i 2020

I 2020 sætter Sampension endnu mere fokus på at tilbyde seniorrådgivning til kunder, der har omkring ti år til folkepensionsalderen.

- Vi tilpasser vores rådgivning efter de behov, kunderne har. I dag arbejder 7 procent af Sampensions kunder videre på deltid, selvom de er gået på pension. Omvendt er der også mange, der drømmer om at udnytte retten til at gå tidligt på pension, for eksempel som 60-årige. Vi skal hjælpe kunderne med at få det bedste overblik over deres muligheder, siger Anne-Louise Lindkvist.

I 2020 inviterer Sampension til 12 møder rundt om i landet, hvor kunder med omkring 10 år til pension kan høre et indlæg om de ting, de bør forholde sig til i god tid, inden de vælger at gå på pension.

- Det er vigtigt, at kunderne i god tid gør sig mentalt klar til at gå på pension. Det er derfor en god ide, at man gør sig tanker om, hvad dagen skal indeholde, når man ikke længere går på arbejde i 8 timer. Overvej også, hvordan man kan få et nyt netværk, når man ikke længere har kollegerne på arbejdspladsen, siger Anne-Louise Lindkvist.

3 ting, du bør huske at undersøge, når du har 10 år til pension

  • Kan du gå på efterløn, men vil hellere arbejde? Så kan der være en økonomisk præmie fra staten for at aflevere efterlønsbeviset.
  • Vil du gerne fortsætte med at arbejde, for eksempel til du fylder 70 år? Så kan du udskyde folkepensionen og få en højere folkepension og en ekstra sum penge. Samtidig får du ret til at tjene mere ved siden af din pension.
  • Tænk også over, hvordan din ægtefælle er sikret, hvis du dør kort efter, du er gået på pension. Tag stilling til om du vil have opsparingssikring, som sikrer, at udbetalingen fra din pensionsordning sker til din ægtefælle og/eller børn. Ellers ophører udbetalingen straks efter, at du dør.