Den 21.-22. november løber HK Handels fælles delegeretmøder af stablen i Odense, og det er her, du har muligheden for at få indflydelse på den fælles faglige fremtid for din landsklub. 

Men det er her i foråret, at der skal vælges delegerede. 

Landsklubberne arbejder for bedre arbejdsforhold gennem et styrket fællesskab på arbejdspladserne, og delegeretmødet giver både mulighed for at tale visioner for klubben og have indflydelse på for eksempel kursusaktiviteter.

Delegeretmødet i 2020 er også en mulighed for at mødes og få inspiration til det faglige arbejde på tværs af klubbernes faglige områder. Det er også på delegeretmøderne, at klubberne kan beslutte at stille forslag til HK Handels sektorkongres, som afholdes den 21.-23. juni 2021.

Valg af delegerede foregår lidt forskelligt alt efter, hvilke vedtægter der er vedtaget i din landsklub. 

Du vil snart få mere information om muligheden for at stille op som delegeret via den afdeling, du hører ind under eller fra din landsklubbestyrelse.

 

Tid og sted

Delegeretmøderne afholdes den 21.-22. november på Odeon i Odense.

Følgende landsklubber afholder delegeretmøde:

  • Landsklubben Salling Group
  • Landsklubben Magasin
  • Landsklubben CKL (kontor- og lagerområdet i Coop)
  • Landsklubben Coop Butik
  • Landsklubben Coop Leder
  • Landsklubben SBL (selvstændige brugser)
  • Landsklubben IRMA
  • Landssammenslutningen KBL

 

Samme weekend får alle HK Handels landsdækkende virksomhedsnetværk (tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter) mulighed for at mødes og deltage i fælles aktiviteter. Der vil blive udsendt særskilte indbydelser til dem, som kan deltage. 

 

Har du nogle praktiske spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Alice Larsen på alice.larsen@hk.dk eller Louise Breck på louise.breck@hk.dk.

Ved spørgsmål omkring indhold, vedtægter, valggrundlag m.m. skal du rette henvendelse til faglig konsulent Finn på finn.orup@hk.dk.