pseudoarbejde

22. januar 2020 holdt filosof og forfatter til bogen 'Pseudoarbejde - hvordan vi fik travlt med at lave ingenting' oplæg for HK Stats sektorbestyrelse. Modelfoto: Mostphoto.

Ordet 'pseudoarbejde' er blevet folkeeje. På Google giver det tæt på 100.000 hits, i aviserne afføder det ene insisterende debatindlæg om emnet det andet, og på især Twitter foregår en heftig debat mellem fagforeningsfolk og andre meningsdannere om, hvilke faggrupper der udfører det. Også statsministeren tog det op i sin åbningstale i oktober: Pseudoarbejde skal bekæmpes, for det tager tiden fra det rigtige arbejde og dræner den offentlige velfærd.

For at få sat begrebet helt på plads havde HK Stats sektorbestyrelse inviteret den ene af forfatterne til bogen 'Pseudoarbejde - hvordan vi fik travlt med at lave ingenting' og opfinder af ordet, filosof Anders Fogh Jensen, til at holde oplæg på bestyrelsesmødet den 22. januar 2020. Medforfatteren er Dennis Nørmark, antropolog og kommentator.

Pseudoarbejde kan ifølge Anders Fogh Jensen være overflødige møder, meningsløse projekter, ligegyldige præsentationer, ulæste rapporter og strategier, som ingen har gavn af. Typisk noget, hævder han, der foregår på bagkontorer langt væk fra det 'rigtige arbejde' tæt på borgerne.

- Man kan kende pseudoarbejde på, at når medarbejderen fortæller om det, er det svært at gengive, hvad det egentlig er, den pågældende laver, forklarede han.

Han mener, at pseudoarbejdet opstod efter industrisamfundet, hvor arbejdstiden toppede. På trods af den teknologiske udvikling, som skulle gøre arbejdet lettere og skabe mere fritid, har vi fastholdt koblingen mellem tid og penge og bibeholdt arbejdsdagens længde. Det kan forklares ved den såkaldte Parkinsons lov, som går ud på, at ethvert arbejde vil udvide sig og udfylde den tid, der er til rådighed til at udfylde det.

- Trods alle de teknologiske hjælpemidler, vi har fået, arbejder vi mindst lige så meget som dengang, stik i mod hvad man forudså, sagde han.

- I 1930 havde de en ide om, at den teknologiske udvikling ville føre til fritidsbyer med mange haver og ingen kontorbygninger. Men vi fik ikke den fremtid, vi troede. Fremfor at arbejde mindre, fylder vi tiden ud med ligegyldigt bullshit og har travlt som aldrig før med at lave ingenting. Hvis nogen fra 1930 kom og spurgte, hvad vi laver i 2020, ville vi svare: 'Vi har travlt'. Det ville de ikke forstå, sagde han.

Facebook-påstand fra kollega

Men hvem er det, der laver pseudoarbejde? Akademikerne? HK'erne? Eller har begge grupper en rem af huden?             

En, der blev indrulleret i den debat, er Helle Colding Seiersen, bestyrelsesmedlem fra HK Stat Østjylland og ansat på Aarhus Universitet. Det fortalte hun henvendt til Anders Fogh Jensen.

- En af mine kolleger (en akademiker, red.) havde været til et af dine foredrag og skrev bagefter på Facebook: "På min arbejdsplads er der flere hundrede HK'ere, der ikke laver noget." Det havde han tilsyneladende fået ud af dit oplæg.

- Jeg blev pissesur. Men jeg tror ikke, han havde forstået, hvad du sagde, fortsatte hun.

- Så jeg skrev til ham: 'Er du klar over, at der er flere tusind af dine kolleger, der laver det samme, som vi HK'ere gør?' Nej, det havde han ikke tænkt over.

Som svar henviste Anders Fogh Jensen til et interview i Djøfbladet, hvor han blev spurgt om, hvorfor han selv var medlem af Djøf, og hvor han blev citeret for, at mange akademikere faktisk burde være medlem af HK på grund af deres arbejdsopgaver:

'Et fagforeningsmedlemskab skal vel afspejle ens funktion snarere end ens uddannelse. Derfor burde mange offentligt ansatte akademikere også være medlem af HK, for de har mere brug for deres kurser. I mit eget arbejde som konsulent og forstander syntes jeg, at Djøf var det mest passende, og jeg stoler på, at de vil hjælpe mig, hvis jeg skulle blive klemt,' sagde han til djøfbladet.

- Vi skaber unødvendige problemer

Men hvordan gør vi op med pseudoarbejdet og holder op med 'at have travlt med ingenting'? Ifølge Anders Fogh Jensen skal vi sige højt, når vi støder på det, og have mod til at sige nej til at udføre det. Vi skal også holde op med at sige, at vi har travlt, hvis vi ikke har det, og vi behøver ikke nødvendigvis arbejde lige meget hver eneste uge eller måned.

Og så må virksomhederne gøre op med alle unødvendige optællinger, fejlsikringer og dokumenterende indsatser, mener han.

- Der er en tendens til, at når der sker misforståelser, må organisationen kommunikere mere for at undgå flere misforståelser. Og kommer der et eller andet nyt på markedet, skal man absolut have det, fordi det skal alle de andre. Ingen leder vil jo sige, 'der er kommet noget nyt, men det vil vi ikke ha', eller 'det kunne vi godt gøre, men det gør vi ikke'. Det skal vi blive bedre til, sagde han.  

Et andet bestyrelsesmedlem, formand for HK Stat Sjælland Heidi Juhl Pedersen, lagde ud med at erklære sig som fan af filosoffen og hans antagelser. Og så mener hun, at der er et paradoks ved, at stress fylder så meget i tiden, samtidig med at vi fastholder det høje arbejdstempo.

- Ingen vil vel stille sig frem og sige, at man ikke har travlt, for så risikerer man at være dem, der kan skæres væk næste gang. Vi skaber nogle problemer i samfundet, som ikke burde være der, sagde hun.  

Kittet i organisationen

En af Anders Fogh Jensens pointer er, at arbejde langt væk fra det borgernære eller kerneydelsen, som pseudoarbejde typisk er, bliver anset for at være finere. Hvorimod buschaufførens arbejde ikke er lige så fint.

Det var Helle Colding Seiersen ikke enig i. Min opgave er at servicere forskere og studerende. Jeg føler mig ind imellem langt væk fra det, der er universitetets kerneydelse, og det er min oplevelse, at jo længere væk, man er, jo mindre fin er man i andres øjne. Til det svarede Anders Fogh Jensen:

- Det er ikke sådan, at kontorarbejde ikke kan være kerneydelsen. Pseudoarbejde kan være alle steder. Det har bare bedre vækstbetingelser, når det ikke foregår i frontlinjen. Det vakte genklang hos Heidi Juhl Pedersen:

- En af de store udfordringer for os HK'ere er, at det ikke er vores kerneopgaver, der træder tydeligst frem. Lige nu skal der fx fyres 250 administrative medarbejdere i rigspolitiet for at frigøre politifolk til borgernære opgaver. Problemet er bare, at når man fjerner vores kerneopgaver, så kommer politifolkene til at løse de administrative opgaver.

Anders Fogh Jensen nikkede.

- Jeg tror, der er mange organisationer, der bliver holdt sammen af HK'erne. Det vil ofte være jer, der er kittet i organisationen.