UllaUlla Moth-Lund Christensen, 51 år og formand for HK Stat Hovedstaden siden 2010.

Som udgangspunkt skal man ikke have en bestemt uddannelse for at stille op som formand. Så længe man er medlem af HK Stat Hovedstaden og har betalt kontingentet til tiden, så kan man kandidere til formandsposten. Man vælges for en periode af 2 år ad gangen – hvilket også er årsagen til, at jeg altid har sommerfugle i maven, når jeg er på valg.
Men oprindeligt er jeg uddannet som assistent med speciale i offentlig administration og har siden arbejdet som sekretær, sagsbehandler og diplomat og i 2011 afsluttede jeg en master i offentlig administration fra CBS ud fra princippet om, at læring må der til. I 1998 blev jeg valgt som tillidsrepræsentant i Udenrigsministeriet og det faglige arbejde gjorde mig så nysgerrig, at jeg i 2005 valgte at stille op som næstformand, for så i 2010 at stille op som formand.

Hvad laver en formand?

De første 14 dage jeg var valgt, var jeg rimelig frustreret – for hvad laver en formand? I alle job jeg har haft, har der ligget en arbejdsbeskrivelse – det gør der så ikke lige her.
Der er en masse møder, som meget hurtigt kommer til at fylde ens kalender – Men det er jo ikke til møderne internt i HK, at jeg møder medlemmerne og kan følge med i deres hverdag. Da jeg stillede op, ville jeg, at HK skulle være VORES fagforening med mulighed for udfoldelser, ansvar og begejstring. Jeg ville være med til at gøre HK/Stat Hovedstaden til et ”brand”, der favner bredt – at styrke HK’ernes position og anseelse endnu mere uanset, hvor vi var henne. 

At gøre HK synlig både overfor medlemmerne, men også overfor omverden. At kunne bygge relationer med diplomatisk snilde, for at få det bedste til medlemmerne.
Så.. meget af min arbejdsdag går med at være opsøgende i forhold til, hvad der sker på arbejdspladserne. Det kan være medlemsbesøg eller blot en enkelt kop kaffe med en tillidsrepræsentant eller medlem – alt afhængigt efter behov.

Men det er også at være opmærksom på, hvad det er for forandringsvinde, som blæser over os.
At kunne læse de politiske signaler, og ikke mindst fremtidstendenser, som ligger i tiden. Derfor satte vi også arbejdet i gang med ”fremtidens studiesekretærer”.

Hvis man skulle sætte det op i punktform, ville det nok se sådanne ud:

 • Tegner afdelingen politisk
 • Udadtil i forhold til den øvrige LO-fagbevægelse, politiske organisationer, presse m.v.
 • Indadtil i forhold til HB, HK/Stat sektorbestyrelse, HK Hovedstadens bestyrelse og HK Hovedstadens formandsgruppe.
 • Udarbejdelse af bestyrelsens skriftlige og mundtlige beretning
 • Ansvarshavende for Stats nyhedsbreve samt afdelingens tilstedeværelse på diverse sociale medier (i samarbejde med nogle af afdelingens medarbejdere)
 • Udarbejdelse af faglige kommentarer, debatindlæg m.v. til eksterne medier.
 • Repræsenterer Stat, HK Hovedstaden og HK/Stat i diverse tværfaglige samarbejder, i uddannelsesudvalg og på uddannelsesinstitutioner.
 • Planlægning og udarbejdelse af fremtidens uddannelser indenfor statens område i samarbejde med uddannelsesinstitutioner.
 • Oplægsholder på lokalklubbernes medlemsmøder.
 • HK-ven. Planlægning og afholdelse af aktiviteter.
 • Kaffemøder med personer, som evt. kan påvirke de statsansattes vilkår.
 • Arbejdspladsbesøg.
 • Plus det løse og alt andet

Udenfor HK:

På trods af en hektisk uge med mange arbejdstimer, så har jeg til tider noget fritid. Jeg har mand, 4 børn og ikke mindst 1 barnebarn – og en frygtelig stor familie udover. Og så holder jeg meget af, at gå i teatret, gå på museum, være nørdet udi Danmarks historie og – som nogle af jer ved, at strikke.