Rita Bundgaard

HK Stat-formand Rita Bundgaard er 30. januar 2020 blevet valgt som formand for OAO-S. Foto: Mikkel Østergaard.

Rita Bundgaard erstatter Flemming Vinther, der midt i januar forlod posterne som både frontfigur i OAO-S og chefforhandler for alle statens ansatte.

Dermed står de statsansatte HK'eres formand i spidsen for en paraplyorganisation for faglige organisationer med i alt 45.000 statsansatte medlemmer med vidt forskellige job. OAO-S varetager interesser for blandt andre fængselsbetjente, soldater, socialrådgivere, smede, 3F'ere, elektrikere, teknikere, hoffunktionærer og HK'ere.

Hanne Gram, forhandlingssekretær i 3F, blev valgt som ny næstformand i OAO-S.

- Jeg takker for valget og ser frem til sammen med Hanne Gram og Forhandlingsudvalget at arbejde for medlemsorganisationerne i OAO-S, ikke mindst ved kommende overenskomstforhandlinger, siger Rita Bundgaard.

Begge de nyvalgte tiltræder med øjeblikkelig virkning.