Lov om sygedagpenge. Lov om ændring af aktiv beskæftigelsesindsats. Lov om ændring af arbejdsløshedsforsikring.

Disse er blot få eksempler på nye love (eller lovændringer), hvor Sekretariatet for ”Digitaliseringsklar lovgivning” har anbefalet Folketinget, at reglerne gøres objektive, sådan at skøn og vurderinger i sagsbehandlinger fjernes.

Det viser et svar fra finansminister Nicolai Wammen (S) til indenrigsudvalget om, ”hvilke lovforslag der har været behandlet i Digitaliseringsstyrelsens sekretariat for digitaliseringsklar lovgivning, og hvilke konkrete anbefalinger Digitaliseringsstyrelsen har givet til fagministerierne med henblik på at fjerne skøn i lovgivningen samt fremme automatisering og anvendelse af kunstig intelligens”?

Oversigten til udvalget viser, at ved 23 lovforslag har sekretariatet anbefalet objektive kriterier indføres frem for sagsbehandlingsmæssige skøn.

Princip nr. 3: Automatisering

Et samlet Folketing vedtog i 2018 den politiske aftale om Digitaliseringsklar lovgivning, hvor al lovgivning skal screenes og gennemgås af det nævnte sekretariat om nye lovforslag lever op til 7 principper.

Her handler princip nummer 3 om at sagsbehandling så vidt muligt skal automatiseres – hvilket indebærer objektive kriterier uden skøn og individuelle vurderinger – sådan at fx en ansøgning eller en afgørelse kan digitaliseres uden en sagsbehandler særskilt vurderer sagen.

Men de kritiske røster er nu begyndt at rejse sig. HK Kommunal og tænketanken Justitia har længe været kritisk på grund af borgernes retssikkerhed.

Maskiner og ensartethed giver ikke følelse af retfærdighed

Problemet er, at i Digitaliseringsstyrelsen og hos mange politikere er retssikkerhed lig med ensartet, men det er ikke det borgerne mener.

Blandt andet siger Mads Samsing, næstformand i HK Kommunal med baggrund i tal fra rapporten ”IT i praksis”, der udgives hvert år af Rambøll og Dansk IT.

- 90 procent af borgerne oplever, at retfærdighed er, at der bliver lyttet til dem, og at de bliver behandlet med respekt. 90 procent af borgerne synes det er vigtigt, at der er mulighed for personlig kontakt med en medarbejder i forbindelse med opgaveløsningen. Det er mennesker, der giver tryghed og retfærdighed. Ikke maskiner.

Kommunalbladet har tænkt sig at følge op på sagen ved at søge aktindsigt i de præcise anbefalinger fra sekretariatet.

Spørgsmålet til finansministeren blev stillet Lisbeth Bech Poulsen (SF) og Eva Flyvholm (Ehl).