Medlemmerne af HK Privat er blevet spurgt til, hvad de ønsker sig af overenskomstforhandlingerne - OK20.

Syter Kristensen (på billedet) er blevet spurgt til, hvad hun ønsker sig af OK20. Foto: Lisbeth Holten

HK Privat forhandler lige nu nye overenskomster for omtrent 50.000 HK'ere på det private område, som tæller eksempelvis kontoransatte, laboranter, klinikassistenter og andre faggrupper. Her skal der lægges arm med arbejdsgiverne om blandt andet løn, pension og arbejdstid. 

Det sker med en række krav, som er blevet til på baggrund af medlemmernes ønsker og erfaringer ude fra arbejdspladserne. Takket være medlemskampagnen ”Hvad kan gøre dit arbejdsliv bedre?” og en stor indsats fra de lokale HK Privat-afdelinger blev der i foråret 2019 indsamlet tusindvis af ønsker til OK20. Mere end 1.000 arbejdspladser blev besøgt, og sammen med digitale besvarelser blev 18.897 overenskomstudsagn- og ønsker givet videre til sektorbestyrelsen i HK Privat, som har ansvaret for at omsætte medlemsønsker til overenskomstkrav. 

Beskeden fra medlemmerne var klar: Der skal være mulighed for at tilrettelægge arbejdslivet mere fleksibelt. Altså mere frit valg til alle – og flere penge.

Fakta:  

Top 10: Disse forbedringer er de vigtigste for medlemmerne ved OK20
 • Flere betalte arbejdsfrie dage (47 %)
 • Højere indbetaling til fritvalgskontoen (38%)
 • Afvikling af 50 %-reglen (33%)
 • Udvidelse af mulighederne i fritvalgskontoen (23%)
 • Udvidelse af HK Privats dækningsområde (17%)
 • Mere frihed ved børns sygdom og indlæggelse (15 %)
 • Mere frihed og højere løn til dem, som arbejder på skæve arbejdstider (14%)
 • Lettere adgang til efter- og videreuddannelse (12%)
 • Større medbestemmelse på ferieafholdelse (12%)
 • Større indflydelse på tilrettelæggelse af egen arbejdstid (11%)

 

Kilde: OK20-undersøgelse blandt medlemmerne af HK Privat, som er foretaget af Epinion i slutningen af 2019

OK20-medlemsundersøgelse foretaget af Epinion for HK Privat

 - Når vi spørger medlemmerne, kan vi tydeligt se, at de vil have del i virksomhedernes øgede indtjening og mere frihed i det daglige, lød det fra Simon Tøgern, formand for HK Privat. 

En styrket og forbedret udgave af fritvalgskontoen er et de værktøjer, som HK Privat tager med sig til OK20 formuleret som et centralt krav til arbejdsgiverne. 

- Begge dele - penge og frihed - kan vi imødekomme ved at udvide og styrke fritvalgslønkontoen. Samtidig vil det også være en klar anerkendelse af, at folk er vidt forskellige steder med vidt forskellige behov i deres liv og derfor også har brug for det frie valg til selv at bestemme, hvordan de vil bruge dele af deres overenskomstgoder, som Simon Tøgern opsummerede kravet før jul. 

Ifølge en undersøgelse fra Epinion blandt 1.300 medlemmer af HK Privat, er der stor opbakning til OK-kravene. Helt overordnet støtter 88 procent af medlemmerne ideen om, at der er i overenskomsterne skal være rettigheder, som man i højere grad skal kunne bestemme over. Mere end 7 ud af 10 medlemmer mener desuden, at det er en god ide, at der stilles krav om en forbedret fritvalgsordning under OK20. 

Fakta: Fritvalgsordningen

Det mener medlemmerne om, at  HK Privat ønsker at forbedre fritvalgsordningen under OK20?
 • 73% mener, at det er en god idé, at HK Privat har hovedfokus på det ved OK20
 • 74% mener, at det er en god idé, at beløbet hæves fra 4 til 8 procent
 • 72% mener, at det er en god idé, at man også kan bruge fritvalg til at købe frihed for
 • 47% mener, at det er en god idé/meget god idé, at man også kan købe ekstra uddannelsesdage for fritvalg
 • 88% mener, at det er en god idé, at der i OK bliver indført rettigheder, som man i høj grad selv kan bestemme over

 

Kilde: OK20-medlemsundersøgelse fra Epinion

Sådan har medlemmerne brugt fritvalgsordningen de seneste 3 år
 • 59 % har fået dem udbetalt
 • 19 % har fået dem indbetalt på deres pension
 • 7 % har købt ekstra fridage

 

Kilde: OK20-medlemsundersøgelse fra Epinion

Sådan vil medlemmerne bruge ordningen, hvis HK Privat får alle krav gennemført
 • 34 % vil få pengene udbetalt
 • 24 % vil købe ekstra fridage
 • 21 % vil indbetale dem på pensionsopsparing
 • 6 % vil købe ekstra seniordage
 • 2 % vil købe ekstra uddannelsesdage

 

Kilde: OK20-medlemsundersøgelse fra Epinion

OK20-medlemsundersøgelse foretaget af Epinion for HK Privat

 I dag bruger langt de fleste af forbundets medlemmer kontoen til at forsøde lønkontoen, viser undersøgelsen fra Epinion. Således svarer 59 pct., at de vælger at få pengene fra kontoen udbetalt, mens 19 pct. får indbetalt pengene på deres pensionsordning. 8 pct af HK'erne bruger kontoen til at købe ekstra fri- eller omsorgsdage. Det handler derfor også for HK Privat under OK20 om at styrke valgmulighederne i fritvalgsordningen, så medlemmerne kan vælge mere frit selv. Om man vil have pengene udbetalt, overført til pensionen eller noget helt tredje. 


- Jeg ser også, at det har en værdi i sig selv, at fritvalgskontoen giver det enkelte medlem mere frihed i arbejdslivet, og at det bliver vægtet lige så højt som de enkelte goder, sagde Simon Tøgern til A4 Arbejdsliv. 

 
Som det fremgår af undersøgelsen, vil medlemmerne også bruge pengene noget mere varieret, hvis HK Privat kommer igennem med alle sine krav under OK20. Således vil 34 procent stadig ønske at få pengene udbetalt, mens 24 procent vil købe ekstra fridage og 21 procent vil indbetale dem på deres pensionsopsparing.   > 

 

Læs også: Medlemmerne om OK20: Derfor er vi glade for fritvalgsordningen (Linket er udløbet pr 17/11 2021)

 

Fakta:  Arbejdstid, overenskomstdækning og andre krav

Arbejdstid: Det ønsker medlemmerne sig mere indflydelse over
 • 60 % føler allerede, at de har høj grad af indflydelse på egen arbejdstid
 • 47 % ønsker endnu større indflydelse på egen arbejdstid
 • Topscorerne er ferieafholdelse (40 %), hvornår man går hjem (33 %) og hvornår man møder (32 %) og hvornår man bruger sine feriefridage (27 %)

 

Kilde: OK20-medlemsundersøgelse fra Epinion

Det siger medlemmer ansat på funktionsløn om forholdet mellem løn og arbejdstid 
 • 25 % svarer, at overarbejde er inkluderet i deres løn (2/3 kompenseres således ikke for overarbejde)
 • 30 % mener ikke, at der er et rimeligt forhold mellem deres løn og det antal timer, de arbejder

 

Kilde: OK20-medlemsundersøgelse fra Epinion

Det ønsker medlemmer, som arbejder om natten / skiftehold 
 • 53 % ønsker nedsat arbejdstid
 • 26 % ønsker mere i løn

 

Kilde: OK20-medlemsundersøgelse fra Epinion

Sådan stiller medlemmerne sig over for efter- videreuddannelse
 • 49 % har ikke inden for de seneste tre år taget den efter- og videreuddannelse, som de kunne tænke sig
 • 31 % ønsker, at der skal være ret til flere dages efter- og videreuddannelse
 • 31 % ønsker, at der skal være krav til arbejdsgiveren om bemanding, når kollegaer er afsted
 • 30 % ønsker, at der skal være lettere adgang til at søge i kompetencefonde
 • 24 % ønsker, at man har ret til en årlig uddannelses-samtale med arbejdsgiverne

 

Kilde: OK20-medlemsundersøgelse fra Epinion

Det siger medlemmerne om flere arbejdsfrie dage
 • 83 % synes, at det er en god idé at få flere arbejdsfrie dage. Eksempelvis fredag efter Himmelfartsdag, nytårsaften og 1. maj

 

Kilde: OK20-medlemsundersøgelse fra Epinion

Det siger medlemmerne om barsel
 • 61 % er enige i, at mødre og fædre i højere grad skal have ret til lige meget barselsorlov med løn
 • Heraf bakker 40 % op om, at man tager noget af den betalte barsel fra moderen for at sikre mere ligestilling
 • 42 % af medlemmerne synes, at det nye EU-direktiv er en god idé

 

Kilde: OK20-medlemsundersøgelse fra Epinion

OK20-medlemsundersøgelse foretaget af Epinion for HK Privat

 

Foruden den udvidede fritvalgs-konto stiller HK Privat også krav om, at medlemmerne skal have større indflydelse på tilrettelæggelsen af deres arbejdstid, og at flere medlemmer skal være omfattet af en overenskomst. I forhold til tilrettelæggelse af egen arbejdstid så er dette krav i tråd med fortællingen om mere selvbestemmelse,  som HK Privat også har med fritvalgs-kontoen, fortæller Simon Tøgern. 

- Men det er især også med tanke på de af vores medlemmer, som er ansat på funktionsløn, hvor overarbejde indgå i lønnen. Vi vil gerne have sikkerhed for, at arbejdstiden står mål med lønnen. 

Derudover er medlemmernes ønsker fra foråret blevet til en række øvrige OK20-krav. Det gælder blandt andet nemmere adgang til efter- og videreuddannelse, flere arbejdsfrie dage, bedre beskyttelse af de tillidsvalgte og bedre barselsbestemmelser.

 

OK20 fra start til slut

Forhandlingerne blev officielt fløjtet i gang onsdag d. 8. januar, hvor DI og CO-industri, som HK Privat er en del af, mødtes for at tage hul på forhandlingerne om de toneangivende overenskomster på industriens område.

Når parterne er blevet enige, og der er indgået et forlig og udarbejdet en samlet mæglingsskitse, så skal resultatet til afstemning hos medlemmerne.

Uden at lægge hovedet på blokken, men udelukkende baseret på de seneste 10 års OK-forløb, så bliver urafstemningen lukket engang i april måned. Og medlemmer afgør med deres stemmer, om der er landet en ny overenskomst, eller der kommer konflikt. 

 Samlet set skal HK Privat – udover de centrale forhandlinger på industriens område - forhandle 27 landsoverenskomster, som eksempelvis tæller IT-overenskomsten, Horesta-overenskomsten og Den Grafiske Timelønsoverenskomst.