Emma RønbergEn lille rød kuffert og velkomstmateriale til nye medarbejdere fra HK. Det er blot to af de konkrete ideer, der er på vej til realisering via deltagerne på den igangværende talentuddannelse. Her er en snes unge HK-medlemmer lige nu i gang med et forløb, der kører over et halvt år og slutter med fremlæggelse af de personlige projekter om få uger.

En af deltagerne denne gang er Emma Rønberg, der er jobrådgiver på Jobcentret på Lærkevej i Københavns Kommune og suppleant for tillidsrepræsentanten her. Hun kom med efter at have fået et lille puf af en kollega. Et puf, som hun i dag er rigtig glad for, da hun godt kan se, hvor der er brug for udvikling af det faglige fællesskab.

– Jeg håber at komme hjem fra talentuddannelsen med en større viden om organisering. For her er vi nødt til at gøre noget andet, end det vi gør i dag, hvis fagbevægelsen vil have fat i de unge. Den lidt gammeldags måde, mange ting foregår på, er ikke vejen frem. Det vil jeg gerne være med til at ændre, siger Emma.

Som TR-suppleant mener hun også, at hun har en forpligtelse til at gå foran med uddannelse og udvikling. Og netop efter- og videreuddannelse er da også temaet for hendes personlige projekt på Talentuddannelsen.

– Mange ved ikke, hvad det der med efteruddannelse går ud på. Og det er rigtig ærgerligt, da en løbende opdatering og udvikling af HK'ernes kvalifikationer er det, der skal sikre vores fag og ikke mindst vores egne personlige muligheder på fremtidens arbejdsmarked, siger hun.

At nødvendigheden af efter- og videreuddannelse ikke er trængt helt ud i alle kroge, erfarede hun selv, da hun for nylig stod for et arrangement herom i BIF, og hvor der kun mødte tre af 200 kolleger op. Hvilket for hende viser, at fagforeningerne her har en opgave, som de må tage meget seriøst.

Mere konkret har hun som led i sit projekt på Talentuddannelsen indkøbt en lille rød kuffert, som de fleste kender fra barndommen. Den fylder hun med information om efter- og videreuddannelse i form af pjecer, e-mails og telefonnumre til uddannelsessteder og folk, der kan hjælpe én videre, herunder også til HK's Karrieretelefonen.

– Jeg tænker, kufferten skal stå på mit kontor, hvor alle og enhver vil være velkommen til at komme og rode i den og se, om de kan blive inspireret. Og for de mere digitalt indstillede kolleger, laver jeg også en webversion af kufferten, som jeg lægger ud på vores fælles drev, fortæller Emma Rønberg og tilføjer, at begge versioner af kufferten vil rumme en konkret vejledning til, hvordan man kommer i gang – hvad er step 1 er, step 2, step 3 osv.

Mere synlighed til HK i Ishøj

Freja RasmussenI Ishøj Kommune var det også en kollega, der spurgte, om Talentuddannelsen ikke var noget for 2. års-elev Freja Rasmussen. Hun syntes, det lød spændende og har ikke fortrudt, at hun kom med. For det har givet hende mulighed for at være med til at ændre ved noget, som hun selv tænkte over, da hun blev ansat – nemlig at fagforeningen var meget usynlig.

– Jeg anede ikke, hvem min TR var, da jeg blev ansat, og der var heller ingen, der præsenterede sig. Men en ting er, at man ser en udfordring. Noget andet er at gøre noget ved den. Derfor er et forløb som Talentuddannelsen rigtig godt, fordi man der kan forsøge sig i trygge rammer og har vejledere, man kan sparre med, og som kan guide en undervejs, siger Freja og håber på den måde at få omsat sine tanker til praksis.

Hendes projekt på talentuddannelsen handler om, hvordan HK kan øge sin synlighed blandt medarbejderne i kommunen. For nok har HK her et fint medlemstal, men i forhold til antallet af HK'ere ved de fleste for lidt om, hvad HK egentlig er og gør, mener Freja. Som led i sit projekt planlægger hun derfor en kampagne, som skal fortælle medlemmerne om, hvem HK-klubben er, hvad den tilbyder, og hvordan man får fat på de faglige repræsentanter. Hertil er Freja i gang med at udarbejde noget velkomst-materiale, som HK kan stikke nye medarbejdere i hånden, når de bliver ansat. Og så overvejer hun også at gennemføre en lille undersøgelse, som kan vise, hvordan medlemmerne i dag ser på deres fagforening, og hvad de ønsker sig af den.

– Min fornemmelse er, at de fleste først tænker på, at de er medlem af HK, når der kommer julekalendere i december. Men synligheden bør jo være der hele året. For der er rigtig meget, man kan bruge sin fagforening til. Eksempelvis tilbyder HK kurser og efteruddannelse og holder både sjove og lærerige arrangementer for alle. Men for at få folk med, tror jeg, at indsatsen skal starte lokalt med at øge engagementet der. For jo mere personlig man kan gøre relationen, des bedre, mener Freja.

Når Talentuddannelsen er gennemført, håber hun at kunne bygge videre på den på flere planer.

– Uddannelsen giver en rigtig god erfaring i forhold til at arbejde med projekter. Så hvis der i fremtiden opstår en mulighed på arbejdspladsen for at være med i et projekt, arbejdsmæssigt eller fagligt, vil jeg nu være mere klar til at gå med. Og så skader det jo heller ikke at kunne skrive en gennemført Talentuddannelse på CV'et, som hun siger.

Med sit konkrete projekt håber hun at kunne sprede nogle ringe i vandet og skabe mere engagement. Og på sigt håber hun, det resulterer i flere medlemmer til HK, og at det kan føre til bedre vilkår på arbejdspladsen.

Talentuddannelsen for 2. gang

Fælles for deltagerne er, at de er unge, har et godt drive og er klar til at give den en skalle på uddannelsesbænken. Undervejs får de tilknyttet en mentor, som støtter hver enkelt deltager gennem hele forløbet. Og et af de ofte fremhævede resultater af uddannelsen er de venskaber, relationer og nyttige netværk, som de unge får skabt med hinanden og med HK.

Uddannelsen er led i HK's jagt efter talenter, der kan være med til at skabe fællesskaber og forandringer på arbejdspladserne i fremtiden. Den består af fire moduler, hvor nr. 1 har overskriften Fællesskabets styrke, nr. 2 Kampagne- og projektledelse, nr. 3. Kommunikation og nr. 4 Fremtidens fagforening.

Uddannelsen er gratis.