Foto: Mostphotos

Forskning viser, at mindst hver tredje sygedag på arbejdet skyldes dårligt arbejdsmiljø. Foto: Mostphotos

Arbejdstilsynet har opgaven med at anmelde og kræve forbedringer, når virksomheder ikke har styr på arbejdsmiljøet. Men det har vist sig, at der også mangler støtte, redskaber og vejledning, når virksomhederne skal rette op på problemerne med det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Med et dårligt arbejdsmiljø på en arbejdsplads er der grobund for stress, som stadigt flere danskere må sygemelde sig med. For nylig blev det i en undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) da også dokumenteret, at medarbejdere, der oplever dårligt arbejdsmiljø på arbejdspladsen har markant større sygefravær end andre lønmodtagere.

Læs også: Dokumenteret: Dårligt arbejdsmiljø gør ansatte mere syge 

Det kan der nu blive taget hånd om. Beskæftigelsesministeriet har nemlig netop etableret et rejsehold med 12 konsulenter. De skal over de næste to år kunne rykke ud til virksomheder, der gerne vil have hjælp til at nedbringe sygefraværet ved at indgå i et rådgivende forløb. 

Beskæftigelsesministeriets tilbud er blandt andet en række forebyggende foranstaltninger, god praksis til håndtering af de sygdomsramte og hjælp til implementering af en permanent sygefraværspolitik. Men der er også tilbud om forløb med fokus på bedre fysisk og psykisk trivsel på jobbet.

Forstærket forebyggende indsats

HK’s næstformand, Peter Raben, er da også positivt indstillet over for det nye tiltag fra ministeriet:

- Jeg hilser det nye rejsehold velkommen. Det kan være med til at sætte sygefravær og årsagerne til sygefravær højere på dagsordenen og til at få set på, om forhold på arbejdspladsen gør medarbejderne syge. Såvel stort arbejdspres og stress som dårligt indeklima eller mange museklik kan gå ud over helbredet, siger Peter Raben. 

Næstformanden håber, at rejseholdet kan medvirke til at få igangsat en lokal proces med inddragelse af tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. De kan være med til at kortlægge arbejdsbetinget sygefravær og få nødvendige foranstaltninger sat i værk med en forstærket forebyggende arbejdsmiljøindsats som et centralt mål. 

- Alle har jo fordel af at få sygefravær bragt ned. Et rejsehold løser langt fra alle problemer, men kan være ét af flere tiltag til en forbedring af arbejdsmiljøet på offentlige arbejdspladser, siger Peter Raben.

Indsats mod strukturel stress

Men det er ikke kun mobning, manglende anerkendelse, trusler, hårdt fysisk arbejde eller en ledelse, som ikke har styr på arbejdspresset, der får medarbejderne til at bukke under og lade sig sygemelde med stress.  

Ny viden og forskning peger nemlig på, at stress i høj grad også er strukturelt funderet og samfundsskabt – mens der tidligere udelukkende var fokus på at se på den enkelte stressramtes situation. Teknologiens amokløb, et samfund i konstant forandring og en accelererende målstyring på arbejdspladsen gør, at medarbejderne har sværere ved at finde retning og mening med jobbet.

Læs også: Stress er ikke din egen skyld  

Den slags stress skal det nye rejsehold også forholde sig til, og det glæder arbejdsmiljøkonsulent i HK Stat, Betina Halbech.

- Særligt positivt er det, at der med initiativerne lægges vægt på arbejdsmiljøets betydning for sygefraværet. Således er der større chance for, at indsatserne på arbejdspladserne rettes mod organisatoriske og strukturelle kollektive løsninger frem for mod individuelle, siger Betina Halbech.

Hun pointerer, at tidligere forskning har vist, at mindst hver tredje arbejdsrelaterede sygemelding skyldes forhold i arbejdsmiljøet.

- Netop derfor er det afgørende – når vi skal nedbringe sygefraværet på arbejdspladserne – også at se på arbejdsmiljøet, siger Betina Halbech.

Hjælp til selvhjælp

Det nye rejsehold fra Beskæftigelsesministeriet kommer selvfølgelig ikke til at løse sygefraværsproblemerne alene. Rejseholdet skal ses som en hjælp til selvhjælp for de danske arbejdspladser. 

Initiativerne udspringer at en politisk aftale fra februar 2019 indgået af den daværende regering, KL og Danske Regioner om at styrke ledelse og kompetencer i den offentlige sektor. Arbejdstilsynet, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø står sammen med Beskæftigelsesministeriet bag skabelsen af rejseholdet.

Rejseholdet kan bookes via en formular på hjemmesiden sygefravær.dk – og der er oprettet en hotline på telefon 4048 1040, hvor der svares på spørgsmål om sygefravær.

Kampagnefilm om sygefravær.dk

 

Sådan hjælper rejseholdet

Beskæftigelsesministeriets rejsehold har sammensat tre handlingspakker, men også fire sygefraværsforløb, som kan bestilles af offentlige arbejdspladser:
 360 grader rundt om sygefraværet på arbejdspladsen
Sammen med arbejdspladsen kommer rejseholdet hele vejen rundt om arbejdet med sygefravær – lige fra forebyggelse til håndtering og gode tilbagevendelsesforløb. På baggrund af arbejdspladsens styrker og udfordringer finder arbejdspladsen med hjælp fra rejseholdet frem til, hvad der konkret kan gøres fremover. Målgruppen for dette tema er en af arbejdspladsens samarbejdsorganisationer, eksempelvis samarbejdsudvalget, MED-udvalget eller TRIO.
 Fra politik til handling
Hvordan kommer arbejdspladsen fra tanke til handling i arbejdet med sygefravær? Det sætter rejseholdet sammen med arbejdspladsen fokus på med udgangspunkt i eksisterende politikker. Arbejdspladsen finder sammen med rejseholdet frem til, hvad der skal til for at øge trivslen og mindske sygefraværet. Målgruppe: Eksempelvis samarbejdsudvalget, MED-udvalget eller TRIO.
 Fysisk trivsel på arbejdspladsen
Sammen med arbejdspladsen ser rejseholdet nærmere på, hvad der konkret kan gøres for at øge fysisk trivsel i hverdagen - og dermed også forebygge sygefravær. Målgruppe: hele arbejdspladsen.
 Psykisk trivsel på arbejdspladsen
Sammen med arbejdspladsen sætter rejseholdet fokus på det psykiske arbejdsmiljø, og hvad der konkret kan gøres for at øge den psykiske trivsel og dermed forebygge sygefravær. Eksempelvis via styrket samarbejde om den fælles kerneopgave eller den gode borgerkontakt. Målgruppe: hele arbejdspladsen.

Kilde: sygefravær.dk