Michael Sjøberg

'Uddannede HK'ere kan få meget mere praktik fra hånden, end vi dommere,' har Dommerforeningens formand Mikael Sjøberg blandt andet skrevet til Folketingets Retsudvalg. Foto: Jens Dresling, Polfoto.

"Presset på domstolene er stigende, og inden længe kan det blive så stort, at borgernes retsfølelse vil lide et knæk." Sådan lød advarslen fra en række dommere med formanden for Dommerforeningen, Mikael Sjøberg, i spidsen, for nylig i Berlingske Tidende. Baggrunden er, at sagerne hober sig op i ved retterne, og at sagsbehandlingstiderne vokser.

Og presset på retterne vil stige yderligere, når en ekstra bevilling på 50 millioner kroner på finansloven for 2020 til Anklagemyndigheden slår igennem. Med flere anklagere vil antallet af sager, der når retterne, vokse yderligere, advarer dommerne.

- Domstolene er i forvejen hårdt trængt, men det er en påmindelse om, at løfter man anklagemyndigheden uden at løfte domstolene, vil borgerne opleve de samme retssikkerhedsmæssige konsekvenser, siger Mikael Sjøberg til Berlingske.

Ophobningen af sager ved retterne skyldes ifølge dommerne lang tids beskæring af budgetterne. Besparelserne har ført til færre jurister og HK'ere, mens antallet af dommere er lagt fast i Retsplejeloven.

Læs også: - 100 nye årsværk vil hjælpe

Allerede i november 2018 gjorde dommerforeningens formand opmærksom på problemet i et brev til den daværende formand for Retsudvalget, Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti.

Læs også: Retssekretærer får sagerne til at glide

'Når domstolene skal spare, går det derfor ud over vores HK'ere. Det er en vanvittig dårlig udnyttelse af ressourcerne. Uddannede HK'ere kan få meget mere praktik fra hånden, end vi dommere. Det er meget uhensigtsmæssigt at anvende dyr dommertid på opgaver, veluddannede HK'ere kunne udføre hurtigere end at lade dommerne gør det, de er bedst til, nemlig at afgøre sager.' Skrev Mikael Sjøberg blandt andet i sit opråb til Retsudvalget.

Læs også: Uden retssekretær er det straks en anden sag …

Han forklarede også retspolitikerne i Folketinget, hvorfor det er vigtigt, at dommerne har sekretærer med under retssagerne:

'Når folk står til en større fængselsstraf, eller en forurettet skal forklare sig i retten, er de meget vigtigt, at dommeren er nærværende. Dommeren skal ikke bare lytte og notere ned, men gerne gennem sit kropssprog og eventuelle spørgsmål vise, at personen og sagen faktisk er vigtig. Mine kolleger klarer alt dette forbløffende godt, men det er dybt utilfredsstillende og i længden uholdbart som dommer at have sin opmærksomhed rettet mod skærme og knapper og ikke på de mennesker, hvis skæbne man på den ene eller anden vis behandler.'