politi ved pc

Illustration: Shutterstock

Politiet kan frigøre 300 politibetjente på fuld tid til det borgernære politi ved at satse mere på HK'ere til at udføre politiets administrative arbejde. Med blandt andet det budskab møder HK Stat i dag, 5. februar, formanden for Retsudvalget, Preben Bang Henriksen (V).

- Færre HK’ere er lig med færre betjente ude hos borgerne. Derfor er det en helt forkert vej, statsministeren betræder, når hun vil halvere Rigspolitiet, siger Peter Raben, næstformand i HK Stat.

- Flere politifolk medfører flere sager og flere administrative opgaver – og der er dermed også behov for flere HK-medarbejdere, hvis det skal blive en succes med oprustningen – uanset om den sker lokalt på nærpolitistationer eller i større enheder. Ellers kommer nye betjente til at sidde bag skrivebordene, tilføjer Peter Raben. 

- Og hvis ikke politifolk skal overtage administrative opgaver, hvilke opgaver er det så, der ikke længere skal løses, spørger Peter Raben.

Fortsæt jobglidning

Han anbefaler at fortsætte den jobglidning, der har været i gang gennem en årrække, når der nu skal forhandles et nyt politiforlig på Christiansborg. Jobglidningen består i, at HK’ere løser opgaver, som ikke kræver en politifaglig uddannelse.

Peter Raben bemærker, at Claus Oxfeldt, Politiforbundets formand, også er opmærksom på risikoen for, at uniformerede betjente kommer til at administrere. Til Berlingske i dag siger Oxfeldt, at "man skal passe på, at man ikke skærer så dybt, at det er politifolk, der skal til at lave administrative opgaver".

Jannie Viberg, formand for HK Politiet og Anklagemyndigheden, uddyber HK Stats formål med at besøge formanden for Retsudvalget:

- Vi vil pege på en række områder, blandt andet i den såkaldte straffesagskæde, hvor HK’ere med fordel kan overtage administrative funktioner. Det handler ikke kun om politifaglighed, men om faglighed i politiet, siger Jannie Viberg.

- Det øger fleksibiliteten i opgaveløsningen og frigør andre medarbejdergrupper til at løse de opgaver, deres faglighed dækker. Når større politiindsatser eller uvarslede hændelser kalder alle operative på gaden, sikrer HK'erne den daglige drift, at logistikken er på plads og at borgernes henvendelser bliver besvaret og registreret korrekt og effektivt, tilføjer Jannie Viberg.

Se oplæg fra HK Politiet og Anklagemyndigheden: Faglighed i politiet Lille pdf symbol

Samtidig vil fagforeningen gøre opmærksom på den sammenhæng, der er i den såkaldte straffesagskæde: Kommer der flere ressourcer til fx Anklagemyndigheden, vokser presset på domstolene og Kriminalforsorgen. 

Læs også: - 100 nye årsværk vil hjælpe