Mand kigger i papirer

Der er for mange tilfælde, hvor jobcentre presser syge borgere for meget. Det udsagn erklærer mere end hver tredje af de HK’ere, der er ansat på landets jobcentre, sig helt eller overvejende enig i. Det viser en ny rundspørge, HK Kommunal har foretaget blandt 1.667 medlemmer.

Rundspørgen viser også, at mere end hver sjette beskæftigelsesmedarbejder har oplevet, at borgerprotester eller omtale af enkeltsager på sociale medier har fået konsekvenser for sagsbehandlingen.

Tallene viser ifølge HK Kommunals næstformand, Mads Samsing, med al tydelighed, at medarbejderne i jobindsatsen konstant bliver sat i nogle etiske dilemmaer, og at de arbejder under et stort pres.

Faglige vurderinger skal respekteres

Derfor er det vigtigt, at de kommunale ledere sætter nogle rammer op, så sagsbehandlerne i jobcentrene har mulighed for at udfolde deres faglighed, uden at der skal tages hensyn til eksempelvis den kommunale økonomi, mener HK Kommunals næstformand.

- Det krydspres, de ansatte arbejder under, er en klar stressfaktor. Derfor er det afgørende, at medarbejderne kan foretage faglige vurderinger, og at de faglige vurderinger respekteres af ledelsen, så medarbejderne ikke hele tiden oplever at blive trådt under fode af andre hensyn, siger Mads Samsing.

Selvom hver tredje HK’er ifølge den nye undersøgelse mener, at jobcentre presser syge borgere for meget, er der fremgang at spore. I en tilsvarende HK-undersøgelse fra 2017 svarende knap halvdelen nemlig bekræftende på det spørgsmål.

Investeringer i beskæftigelsesindsatsen giver resultater

At det går i den rigtige retning, kan være udtryk for, at der i det senere år har fundet en afbureaukratisering sted i mange kommunale jobcentre, og at sagsbehandlerne har fået mere tid til hver enkelt borger, fordi sagsbunkerne er blevet mindre, mener Mads Samsing.

- Det er den udvikling, vi skal sikre fortsætter. I stedet for at begynde at spare på beskæftigelsesområdet, som nogle kommuner har varslet, siger han.

HK Kommunals næstformand sætter sin lid til, at den nye lovændring af beskæftigelsesindsatsen (LAB), der trådte i kraft 1. januar i år, kan være med til at mindske antallet af borgere, der er frustrerede over deres situation.

- Det er fuldstændig afgørende, at kommunerne ikke bruger de frigjorte ressourcer fra lovændringen til at spare ressourcer. Den nye lovændring bør give mere frihed til den enkelte medarbejder i mødet med borgeren, og ikke bare mere frihed til kommunerne i form af sparerunder, siger Mads Samsing.

Krydspres i Viborg

Beskæftigelsesfaglig medarbejder og HK-tillidsrepræsentant i Jobcenter Viborg, Karina Sørensen, er blandt dem, der kan genkende det krydspres, der kan opstå, når borgere er frustrerede over deres situation, og når paragraffer samtidig sætter en stopper for hende og hendes kollegers råderum.

- Nogle gange kan det give et krydspres, at lovgivningen lægger op til individuelle tolkninger. Så har borgeren altid en kammerat eller en fætter, der har fået en tilsvarende ydelse i en anden kommune, fordi tolkningen af loven er anderledes der, og fordi der måske er nogle øvrige forhold, der adskiller to personers sager, siger Karina Sørensen til A4 Medier.

KL: Medarbejderne balancerer

På arbejdsgiversiden mener Michael Ziegler, formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg, at rundspørgen udtryk for, at samarbejdet mellem borgerne og medarbejderne er blevet bedre siden 2017. Men han anerkender, at det er et problem, når der er medarbejdere, der synes, at jobcentrene presser syge borgere for meget.

- Men det skal også ses i lyset af de regler, jobcentrene skal administrere. Lovgivningen stiller store krav til dokumentation for manglende arbejdspotentiale for, at man kan bevilge fx en førtidspension. Medarbejderne gør deres bedste for at balancere hensynet til borgerne og samtidig følge lovgivningen. Det viser HK’s undersøgelse også, siger Michael Ziegler til A4 Medier.

Artiklen er opdateret 05. februar 2020