Kongres 2020 Lene Roed og Michael Rosenberg

Bodil Otto, som har været formand for HK Kommunal i 12 år, takkede af på kongressen for at gå på pension. Hun blev sendt afsted med varme hilsener, rørende taler og sjove indlæg, blandt andet fra HK Kommunal Sjællands formand Michael Rosenberg, der takkede Bodil for hendes store engagement og utrættelige indsats for at sikre ordentlige vilkår og plads til faglig udvikling for HK Kommunals medlemmer.

På kongressens sidste dag, fik de 2 formandskandidater, Jens Rastrup Andersen og Lene Roed, mulighed for at fortælle de delegerede på kongressen, hvorfor netop de var den rigtige kandidat til posten. 2 delegerede gav hver sin kandidat en anbefaling med på vejen fra talerstolen. Michael Rosenberg anbefalede Lene Roed som ny formand:

- Lene har stærke værdier som retfærdighed og ordentlighed. Hun er dialogsøgende, involverende og fremsynet. Hun har sine meningers mod, er en rutineret forhandler og står fast, både i stormvejr og mildere vinde. Jeg vil stå skulder ved skulder med Lene – også i hårde vinde, sagde Michael fra talerstolen.

Lene blev valgt med et overbevisende flertal.

Kongressen set fra en delegeret synsvinkel

Inden kongressen talte HK Sjælland med delegeret Lis Schmidt Hansen, som er fællestillidsrepræsentant for HK’erne i Ringsted Kommune. Lis var kongresdelegeret for første gang, og hun var spændt på at opleve kongressen:

- Mine forventninger blev indfriet til fulde – og lidt til. Det var et godt arrangement med spændende drøftelser, alvor og sjov på de rigtige tidspunkter og i de rette doser, fortæller Lis.

Inden kongressen var Lis spændt på temadrøftelsen om fremtidens arbejdsmarked, og den gav også plads til gode snakke i grupper:

- Vi blev sat sammen med delegerede fra andre afdelinger og talte om, hvordan vi fastholder HK-opgaver og sikrer et attraktivt arbejdsmarked, siger Lis.

Ifølge Lis er det en udfordring for HK’erne, at de på én gang skal håndtere et stigende arbejdspres og samtidig sørge for at uddanne sig, så de forbliver attraktive på arbejdsmarkedet.

- Drøftelserne bekræftede mig i, at det er et tema, vi skal blive ved med at bringe op for ledelsen i fx Hoved- og MED-udvalg. Opgaver og tid hænger ikke sammen i hverdagen, og derfor kan mange HK’ere ikke overkomme den nødvendige kompetenceudvikling. Det gør dem udsatte i evt. fyringsrunder. Det helt urimelige krydspres giver dårligt arbejdsmiljø og stressede medarbejdere. Det er ledelserne nødt til at tage alvorligt. Vores opgave er at italesætte det og komme med løsningsforslag, siger Lis.

Lis mener, at mulige løsninger kunne være at give alle faggrupper større fleksibilitet i tilrettelæggelsen af deres arbejde, sørge for at lederne har tid og kompetencer til at løse deres ledelsesopgave eller at lave en fælles strategi for, hvordan man sikrer, at der er tid til den nødvendige kompetenceudvikling.

Målprogram sætter retningen for HK Kommunals arbejde

Målprogrammet er HK Kommunals styringsværktøj for, hvad sektoren skal arbejde med frem til den næste kongres.

Det er inddelt i 5 overordnede temaer:

1. Vi vil udvikle HK’ernes fag, uddannelser og kompetencer.
2. Vi vil forbedre medlemmernes arbejdsvilkår – løn, lokalløn, arbejdsmiljø, pension m.v.
3. Vi vil skabe et stærkere HK ved at organisere og fastholde flere medlemmer.
4. Vi vil styrke tillidsrepræsentanternes og arbejdsmiljørepræsentanternes muligheder på arbejdspladserne og søge indflydelse lokalt og centralt.
5. Vi vil sikre, at fremtidens HK Kommunal matcher både fremtidens arbejdsmarked og fremtidens HK'ere.

Se hele målprogrammet her