byretten

Store sagsbunker i Københavns Byret betyder, at der kan gå lang tid, fra forbrydelsen bliver begået, til sagen kommer for retten. Derfor er der brug for flere retssekretærer, mener HK Danmarks Domstole.

- Det var lige op til sommerferien 2018. Fra den ene dag til den anden væltede sagerne ind i Københavns Byret. Da kollegerne kom tilbage fra ferie, lå der bunker af sager i reolerne og ventede på at blive berammet. Hver dag måtte vi prioritere hvilke, det var vigtigst at ekspedere. Vi var som brandslukkere.

Sandra Lindgren, 30 år og allerede en erfaren retssekretær i en af Københavns Byrets 4 sektioner, fortæller om det ekstraordinære arbejdspres og den lange sagsbehandlingstid, der ramte retten forrige sommer.

Læs også: Retssekretærer får sagerne til at glide

Kæden er ikke stærkere end det svageste led

Dengang blev retten en flaskehals i den såkaldte straffesagskæde. Kædens led er politiet (der fanger forbryderne), anklagemyndigheden, domstolene og Kriminalforsorgen (der driver fængslerne).

Den store og pludselige tilgang af sager kom, fordi Anklagemyndigheden havde fået flere muskler. En ekstra bevilling havde sikret nye medarbejdere, og i sommeren 2018 var de ekstra anklagere og andre medarbejdere på plads og i fuldt sving med at levere sager til behandling i blandt andet Københavns Byret.

De mange ekstra sager øgede den tid, der går fra en lovovertrædelse er sket, til der falder dom. For retten skal beramme, forberede og afvikle sagerne, før de kan afsluttes med en dom.

- Lige nu kan vi beramme en sag (det vil sige at sætte dato på retssagen, red.) samme dag, sagen kommer ind fra Anklagemyndigheden. Alligevel kan der gå op til halvandet år, fra nogen begår en lovovertrædelse, til deres sag kommer for retten.  

Læs også: Dommere: Lad os gøre, hvad vi er bedst til

Og hvad betyder det så for forløbet af retssagerne? Ifølge Sandra kan man godt mærke, at tidens tand gnaver i de impliceredes hukommelse.

- Både vidner og tiltalte kan have noget svært ved at huske så langt tilbage. Hvilken farve havde bilen? Hvordan var den placeret på vejbanen? Det kan være svært at huske efter halvandet år. Men så kan vidners og tiltaltes oprindelige forklaring, der er skrevet ned, være til hjælp, siger Sandra Lindgren.

50 nye millioner sætter skub i anklagerne

Der er pres på alle sektioner i Københavns Byret. Og presset vil uvægerligt vokse fremover, mener hun. Der er nemlig udsigt til, at Anklagemyndigheden vil sende endnu flere sager til retten inden længe.

- Anklagemyndigheden får nu igen tilført penge – 50 millioner kroner – for at de kan behandle flere sager. Vi ved, at der ligger sager i bunker i Anklagemyndigheden, som vil blive behandlet, når de nye folk er blevet lært op, siger Sandra Lindgren.

Sandra Lindgrens tillidsrepræsentant hedder Kate Kengen. Hun er mangeårig formand for HK Stat Landsklubben Danmarks Domstole og medlem af Domstolsstyrelsens bestyrelse. Hun er enig i, at presset på retterne vil vokse. Der er behov for forstærkninger på personalesiden nu, mener hun.

- Der er brug for mindst 100 ekstra årsværk til at ansætte flere dygtige retssekretærer, siger hun. 

Læs også: - 100 nye årsværk vil hjælpe