Når arbejdsløse skal tilbage på arbejdsmarkedet, skal der være et større fokus på værdighed under forløbet. Det mener beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), der netop har udstukket et såkaldt værdighedsmål i forbindelse med arbejdet på jobcentrene, skriver Information.

Det er en beskæftigelsesmæssig prioritering for ministeren, at flere mennesker bliver behandlet ordentligt uanset, om det handler om mangel på arbejde eller om sygdom.

Hvert tredje år kommer beskæftigelsesministeren med en række mål til Beskæftigelsesrådet, der foruden ministeriet består af arbejdsgivere, organisationer og kommuner. Og det er op til Beskæftigelsesrådet at finde ud af, hvordan det nye mål skal nås.

Peter Hummelgaard peger ifølge Information på, at kommunerne i højere grad bør prioritere en mere aktiv arbejdsmarkedsindsats ved blandt andet at ansætte flere sagsbehandlere.

I HK Kommunal er næstformand, Mads Samsing, enig med ministeren i, at det bør være et klokkeklart mål, at ingen oplever mødet med den offentlige forvaltning som uværdigt. Og næstformanden har seks bud på, hvordan værdighedsmålet kan udfoldes.

Mindre travlhed og færre sagsbehandlerskift

For det første skal der ifølge Mads Samsing være mindre travlhed og færre sagsbehandlerskift på jobcentrene. Det giver bedre tid til mødet med den enkelte borger, så borgeren ikke har en oplevelse af at skulle starte forfra flere gange, mener han.

Dernæst – for det andet – slår Mads Samsing til lyd for, at alle kommuner skal have en uafhængig borgerrådgiver, som borgerne kan gå til, hvis forløbet og dialogen med forvaltningen er kørt skævt. 

Etik og kompetenceudvikling

For det tredje skal der være ledelsesmæssigt fokus på etik i sagsbehandlingen. Næstformanden peger på, at HK Kommunal har udarbejdet en fagetik i samarbejde med medlemmerne. Den betyder blandt andet, at medarbejderne ikke skal opleve, at deres etisk og fagligt velfunderede skøn bliver skudt ned af hensyn til for eksempel den kommunale økonomi.

Løbende uddannelse af medarbejderne i beskæftigelsesindsatsen er et fjerde omdrejningspunkt. De utallige reformer har ifølge Mads Samsing betydet, at medarbejdere, der er ansat til en opgave, er blevet sat til andre opgaver uden at få den fornødne kompetenceudvikling.

- HK Kommunal har i samarbejde med KL og Dansk Socialrådgiverforening sat ord på, hvilke basiskompetencer medarbejderne skal have og udviklet fire profiler. De er et oplagt afsæt for strategisk kompetenceudvikling i jobcentrene til gavn for borgere, virksomheder og medarbejdere, lyder det fra HK Kommunals næstformand.

Bedre rammer for syge

For det femte ønsker Mads Samsing et opgør med de nuværende regler for raskmelding af sygemeldte borgere. Borgere bør ikke i et væk raskmeldes til arbejdsmarkedet generelt uden nogen hensyntagen til forholdene på arbejdsmarkedet, som det sker nu, mener han.

Endelig – for det sjette - skal den kritiske gennemgang af førtidspensions- og fleksjobreformen føre til reelle ændringer.

- 64 faglige og sociale organisationer er gået sammen i samarbejdet ’Værdig reform’. Det samarbejde har ført til seks forslag til forbedringer. De handler blandt andet om et nyt retskrav, så borgeren kan vælge mellem ressourceforløb, førtidspension og fleksjob, hvis arbejdsevnen er nedsat til 7 timer, siger Mads Samsing.

Forbedringerne handler ifølge Mads Samsing også om, at ressourceforløbsydelsen skal være på niveau med sygedagpenge uden modregning for indtægter fra arbejdsmarkedspension.

Også på beskæftigelsesområdet er tilliden til den offentlige forvaltning helt afgørende for velfærdssamfundets legitimitet, lyder det fra HK Kommunals næstformand.

Artiklen er opdateret 06. februar 2020