Som tillidsmand vil Lars Maiborg gerne være en positiv fællesnævner for kolleger, der kommer fra forskellige faggrupper og sidder så mange forskellige steder – fra Nyborg til Esbjerg, fra Langeland til Struer. Han lægger blandt andet vægt på, at kollegerne føler, at han er tæt på dem på tværs af den brede geografi:

"For mig er det, uden at skulle gøre det alt for højtravende, en stor sag at være tillidsmand for folk." Siger Lars Maiborg.

 

    - Det handler om at være der for folk og nurse dem lidt, selvom jeg selvfølgelig ikke kan være helt tæt på alle hele tiden, fordi vi efterhånden sidder så spredt, siger han og fortsætter:

    - For mig er det, uden at skulle gøre det alt for højtravende, en stor sag at være tillidsmand for folk. For der kommer kolleger til mig med deres problemer, der både kan være hjemlige eller arbejdsrelaterede, i forhold til kolleger, jobindhold osv. Det er ting, der betyder noget for folk, og jeg spørger ind til deres problemer, så vi kan finde nogle løsninger, der hjælper dem.

 

...der kommer kolleger til mig med deres problemer, der både kan være hjemlige eller arbejdsrelaterede, i forhold til kolleger, jobindhold osv. Det er ting, der betyder noget for folk, og jeg spørger ind til deres problemer, så vi kan finde nogle løsninger, der hjælper dem.

Læs også: Tillidsrepræsentantens rolle og opgaver

    - I det arbejde er der nogle overordnede normer og regler omkring tillid, troværdighed og loyalitet, som det er vigtigt at overholde. Noget af det værste, man kan gøre, er faktisk at angribe min troværdighed som tillidsmand. Det er vigtigt for mig at fremstå troværdig både i forhold til de kolleger, jeg repræsenterer og i forhold til ledelsen. Jeg ynder den tillid, jeg har fået fra folk, men misbruger den ikke.

 

Som en Tempur-madras

    - Jeg har valgt at se tillidsjobbet som en løbende uddannelse, hvor jeg også hele tiden lærer nyt. Uddannelsen er i form af tillidsmandsuddannelsen hos HK, hvor du har moduler og kurser om forhandlingsteknik, psykologi, indsigt i virksomheder, jura og arbejdsret. Det handler også om selve rollen som tillidsmand, der bliver præciseret. Hvad forventes der af en tillidsmand, og hvordan udfører man rollen i den virksomhed, man arbejder i? For det er forskelligt fra kultur til kultur. Rammen er der, men du finder selv din egen form på rollen. Det er lidt som en Tempur-madras, hvor du har den samme madras som andre, men ligger forskelligt på den, siger Lars, der samtidig har et særligt sted, hvor han fører mange vigtige samtaler:

...ude ved kaffen er der gode snakke og mange ting, der bliver løst eller løsnet op for. Efter sådan en snak kan jeg bedre guide dem videre...

    - Hvis jeg kan fornemme, at en kollega hænger lidt og har problemer, tager jeg gerne lige to minutter med dem ude ved kaffen. For ude ved kaffen er der gode snakke og mange ting, der bliver løst eller løsnet op for. Efter sådan en snak kan jeg bedre guide dem videre til Mølholm, vores helpline eller gøre den nærmeste leder opmærksom på, at der er et problem, vi skal have løst. Så får vi sat os ned og kigget på nogle konstruktive løsninger.

    - Jeg har samtidig lært, at der også skal en vis professionalisme til i jobbet, fordi jeg i starten tog kollegernes problemer og udfordringer for meget til mig, men de har netop brug for, at jeg bevarer roen på deres vegne. At jeg kigger ind i den enkelte sag og hele tiden ser på mulighederne.

Læs også: Karrieremuligheder - læs om tillidsrepræsentantuddannelsen

 

Indflydelse og styrmandseksamen

For Lars er der ingen tvivl om, hvad der motiverer ham til at have posten som tillidsmand for en gruppe kolleger:

    - Jeg kan godt lide, at man har mulighed for indflydelse og kan gøre en forskel. Det giver mig et kick og motiverer mig. For eksempel da vi fik mulighed for at få forhandlet en overenskomst på plads eller når vi får lavet nogle fratrædelsesaftaler, hvor folk får nogle mere fair og retfærdige aftaler med sig, så de måske stadig går skuffede herfra, men kan gøre det med oprejst pande, fortæller han:

...selvom jeg naturligvis er arbejdstagernes mand, så er det også indimellem nødvendigt at gennemskue ledelsens beslutninger og forstå baggrunden for dem.

    - Der er samtidig stor fortrolighed med ledelsen og mange chefer, hvor vi kan stole på, at tingene bliver mellem os. Selvfølgelig er det også en balancegang. For selvom jeg naturligvis er arbejdstagernes mand, så er det også indimellem nødvendigt at gennemskue ledelsens beslutninger og forstå baggrunden for dem. Her bliver du selvfølgelig nogle gange som tillidsmand den berømte lus mellem to negle, men der skal du bare op til den store styrmandseksamen, så du kan navigere i det.


Fokus på fordele

Det er vigtigt for Lars Maiborg, at han som tillidsmand for en større gruppe HK’ere repræsenterer et medlemskab og nogle muligheder for medlemmerne, som han kan stå inde for, fordi det giver kollegerne en lang række fordele, som de ellers ikke ville have:

      - Når folk kommer og udfordrer mig på HK og et medlemskab, så siger jeg, at deres kritik ikke generer mig, men at de bare lige skal være opmærksomme på, at det netop er HK, der har sikret dem en overenskomst. Den havde vi ikke haft uden HK. Det har også sikret os alle en fritvalgskonto, der ikke er uden betydning i en tid, hvor vi ellers ikke kan få lønstigninger. Når det kommer til afskedigelser, kan en ledelse næsten frit afskedige, hvis der ikke er en stærk fagforening i ryggen på dem. Vi har også, via HK, mulighed for at få den billigste lønforsikring på markedet.

Når folk kommer og udfordrer mig på HK og et medlemskab, så siger jeg, at deres kritik ikke generer mig, men at de bare lige skal være opmærksomme på, at det netop er HK, der har sikret dem en overenskomst. [...]Det har også sikret os alle en fritvalgskonto, der ikke er uden betydning i en tid, hvor vi ellers ikke kan få lønstigninger.

    - Der er samtidig nogle muligheder, som det er dumt ikke at bruge. Det er de mange faglige kurser, kompetenceudvikling, karriererådgivning, juridisk bistand og store tilskud fra kompetencefonden til forskellige uddannelser, som vi også her i koncernen har haft glæde af til projektet ”Den optimale kunderejse”, konstaterer Lars Maiborg og runder af med et godt råd:

    - Hvis du selv har lyst til at blive tillidsrepræsentant, så er noget af det vigtigste faktisk, at du har et godt bagland derhjemme, når du bruger så mange timer på opgaven! Det giver dig samtidig en vigtig ventil, når du har mange sager og tillidsopgaver i gang.

Du kan deltage i kurser og arrangementer

Vores kurser tager udgangspunkt i konkrete og aktuelle krav på arbejdsmarkedet. Du møder professionelle undervisere og oplægsholdere, der sikrer, at du får konkret viden med dig hjem. Så står du stærkere både fagligt, socialt og personligt, når du møder udfordringer i hverdagen. Du får det som en del af dit medlemskab - det eneste, det koster dig er din tid.