Fire af de fem HK'ere, som tog diplom i socialformidling på ét år. Fra venstre: Mette Olesen, Aida Salcinovic, Linda Schmidt og Jeanette Bang Sørensen 

- Vi elsker viden! Så enkel er forklaringen fra Aida Salcinovic på, at hun og fire andre HK’ere har knoklet sig igennem og på rekordtid har bestået diplomuddannelsen i socialformidling på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Odense. De fem blev færdige med uddannelsen lige før jul, og efter et benhårdt forløb var der glæde over hele linjen.

- Det er dejligt at være færdig, og det er særlig dejligt, at vi nu har papir på en masse socialfaglig viden, der ikke er i kontoruddannelsen. Det er en rigtig god baggrundsviden til vores jobs, siger Linda Schmidt.

Både Linda og Aida er ansat i Tønder Kommune og har to gange om ugen stået op klokken 5.15 for at køre til Odense sammen. På vejen samlede de en kollega op i Kolding.

- Det har været noget af det vildeste, jeg har prøvet i mit karriereliv. Vi bookede en kommunal bil et år frem i tiden, og vi har kørt 19.056 kilometer og været til seks mundtlige og seks skriftlige eksamener med en masse afleveringer, siger en lettet Aida.

Undervejs har de fem læst 1.000 sider til hvert af de seks fag og skrevet opgaver. De to sønderjyder har skullet passe jobbet på fuld tid ved siden af, og familielivet har lidt under det hårde tidspres. Alligevel fortryder de ikke et sekund.

- Nu forstår vi meget bedre det, vi allerede gik rundt og lavede på jobbet. Vi har fået sat tingene i teoretisk perspektiv. Vores kerneopgave - mødet med borgerne – blev hurtigt bedre, og kvaliteten stiger fortsat, fordi vi kan arbejde med det med de værktøjer, vi har fået i uddannelsen, siger Aida.

HK’ere supplerer socialrådgivere

Formålet med uddannelsen er at opkvalificere et stort antal HK’ere til samme faglige niveau som socialrådgiverne, som der tit er mangel på. Målet er at have et godt mix af socialformidlere og socialrådgivere, fordi deres forskellige baggrunde er en styrke for sagsbehandlingen.

Mens socialrådgiverne er teoretisk stærke, har de ingen praktisk erfaring, når de begynder i jobbet. HK’erne har derimod praktisk viden at byde ind med, fordi socialformidlerne allerede er i job, når de begynder deres uddannelse.

En snak efter veloverstået eksamen

Der er stor mangel på socialformidlere, og der er hidtil ikke blevet uddannet så mange. Det betød, at der ikke blev oprettet ret mange hold, og så var et svært at blive optaget. Aida søgte i Aarhus og Odense i 2016, 2017 og 2018, før hun endelig kom ind på det særlige turbo-hold i 2019.

De fem HK’ere var med Aidas ord ”forsøgskaniner” i en super-sammenpresset udgave af diplomuddannelsen, hvor alt blev gennemført på et år. Dette hold blev endda kun oprettet, fordi man valgte at acceptere den meget lave klassekvotient på 5 studerende. Derfor måtte de køre langt og studere meget hårdt.

Nu bliver det lettere

Det hårde forløb kommer ikke til at gentage sig. De fems underviser, cand.polit. Tina Pedersen fra UCL, er meget imponeret over elevernes ”kraftpræstation”, men hun siger, at UCL af hensyn til de næste ikke vil planlægge uddannelsen, så modulerne overlapper. Det vil med andre ord blive muligt at have et privatliv for det næste hold.

Underviser Tina Pedersen

Samtidig er der også flere penge til de næste studerende. Ved overenskomstforhandlingerne i 2018 blev der aftalt en særlig indsats for at få flere til at tage uddannelsen. Arbejdsgiverens normale bidrag på 20% falder væk, så Kompetencefonden betaler hele uddannelsen samt bøger og transport. Der er også aftalt, at der intet loft er over udgiften mod det normale årlige maksimum på 25.000 kroner per medlem.

Flere af de fem nyudklækkede er på ældre ordninger, fordi de tidligt fik lov af deres arbejdsgiver til at tage uddannelsen og derefter måtte vente på en studieplads. For eksempel betalte Tønder Kommune cirka 80.000 kroner for Aidas uddannelse og stillede bilen til rådighed. Fremover behøver nye studerende altså ikke at forhandle sådan en aftale hjem, for Kompetencefonden er åben for ansøgninger.

Et bedre job

Et tema, der går igen i snakken med de nye socialformidlere, er glæden ved deres arbejde. De har de samme stillinger, og selv om nogen har fået et løntrin på grund af uddannelsen, er det processen, de er gladest for. Det er simpelthen bedre at gå på job, for de samme opgaver bliver løst bedre.

- Nogle gange før i tiden har vi siddet robotagtigt med skemaer, som skulle udfyldes, og når der stod noget i alle rubrikker, så var opgaven løst. Vi kunne ikke se ud over skemaerne, men det kan vi nu. Vi har lært at gå dybere. Sagsbehandlingen får højere kvalitet, borgerne er gladere og vi får færre klager siger en meget tilfreds Aida. Linda er enig, og de siger samstemmende:

- Vi er glade for, at ledelsen sendte os afsted, og vi elsker vores jobs. Når mulighederne er der, så skal man gøre det!

 

HK Kommunal om diplomuddannelsen i socialformidling:

Uddannelsen til socialformidler styrker dine kompetencer til at håndtere komplekse, sociale problemstillinger og udfordringer i dit daglige arbejde inden for: Sagsbehandling, rådgivning, koordinering, samarbejde og udviklingsorienterede opgaver.

Uddannelsen henvender sig til dig, der ønsker en faglig opkvalificering, og som arbejder med for eksempel: Administration og sagsbehandling inden for det sociale område, dag- eller døgntilbud, handicap- og beskæftigelsesområdet, opsøgende gadeplansarbejde i udsatte boligområder.

Diplomuddannelsen er normeret til 60 ECTS point svarende til et årsværk og består af seks moduler, hvoraf fem er obligatoriske moduler og et modul er valgfrit.

Læs mere om uddannelsen her, og hvor du kan tage den: www.bit.ly/socialformidler