Sundhedsvæsenets udvikling har været diskuteret i årevis, men endnu er der ikke fundet en samlet og holdbar løsning. Regeringen har taget flere gode initiativer, men der mangler stadig en plan for det samlede sundhedsvæsen. Den bør komme snart.

Sådan lyder hovedbudskaberne fra Sygehussamarbejdet (Yngre Læger, HK Kommunal, FOA, Foreningen af Speciallæger og Sundhedskartellet), KL, Danske Regioner og PLO, der i et fælles brev til sundhedsminister Magnus Heunicke (S) opfordrer til at komme i gang med de nødvendige reformer.

Nært og sammenhængende sundhedsvæsen

Med brevet følger også en række fælles anbefalinger til den retning, udviklingen bør gå.

- Udviklingen af sundhedsvæsenet skal ske ud fra en patient/borgercentreret tilgang, hvor målet er at sikre et bæredygtigt, stærkt og sammenhængende sundhedsvæsen, som opleves nært for borgerne. Sundhedsvæsenet skal samtidig være en attraktiv og sund arbejdsplads for de mange medarbejdere, der hører hjemme her, hedder det blandt andet i brevet.

Blandt anbefalingerne er også et ønske om en ambitiøs national plan, der tager stilling til opgaver, kvalitet, finansiering, kapacitet og kompetencer i kommuner, almen praksis og på sygehusene.

Kvalitet og ensartethed for borgerne

Den nationale plan skal ifølge brevets afsendere blandt andet styrke sammenhængen på tværs af sektorer og sikre faglige standarder og kvalitetskrav til sundhedsydelserne i det nære sundhedsvæsen. Det er nødvendigt, hvis der skal skabes større kvalitet og ensartethed for borgerne, mener de.

Sygehussamarbejdet, KL, Danske Regioner og PLO understreger i også i brevet, at der skal tages stilling til den nødvendige finansiering i forhold til den demografiske udvikling og udviklingen af kvalitet, kapacitet og kompetencer. Det gælder ifølge brevskriverne også i forhold til at sikre, at uenigheder om finansiering og silotænkning ikke kommer til at stå i vejen for de gode løsninger.

Artiklen er opdateret 07. februar 2020