Conny Petersen i det maleriske Augustenborg Slot, hvor Landbrugsstyrelsen har til huse

Én dag om måneden i perioden mellem sommerferien og julen sidste år har faglig konsulent Conny Petersen haft kontortid på Landbrugsstyrelsen i Augustenborg og på Energistyrelsen i Esbjerg. I løbet af en times åbningstid har medlemmerne haft mulighed for at tale med deres tillidsrepræsentant og Conny om små og store sager.

- Det var et forsøg vi lavede, fordi der skete så store forandringsprocesser på de to store arbejdspladser. Der opstod løbende situationer, hvor man efterspurgte hjælp til hurtig løsning, fortæller Conny Petersen. De to styrelser er flyttet ud og har haft nogen uro med hyppige forandringer og organisationsændringer.

Evalueringsmøder før jul viste, at ordningen var en succes på begge arbejdspladser. Alligevel lukkes den nu i Esbjerg samtidig med, at den fortsætter i Augustenborg, fordi formålene med kontortiden var forskellige de to steder.

Ingen kom

- I forbindelse med at vi Energistyrelsen, Esbjerg stadigvæk var en ny arbejdsplads, så allierede jeg mig med Conny om, at hun kom ud og var tilstede på arbejdspladsen en dag om måneden. Det var et ønske fra min side, så medlemmerne kunne få lov til at snakke med deres tillidsrepræsentant og HK, siger Martin Lorange, som dengang var ganske ny og uerfaren som tillidsrepræsentant.

Martin Lorange

Til hans overraskelse dukkede der slet ingen medlemmer op til kontortiden i Esbjerg, og det er ikke klart hvorfor. Alligevel var Martin Lorange glad for ordningen:

- Jeg og min suppleant brugte tiden med Conny til at få snakket diverse udfordringer igennem. Det var rigtig konstruktivt, at ens fagligt konsulent var tilstede fysisk og vi fik nogle rigtig gode snakke. Det har efter min mening styrket vores samarbejde, siger han.

Højt på dagsordenen var en varslet afskedigelsesrunde af 11 medarbejdere i Energistyrelsen, Esbjerg. Den kunne ikke stoppes, men takket være formøderne mellem Martin og Conny ”kørte det helt efter bogen”, siger han.

- Der er ved at være lidt mere ro på tingene herude nu, tilføjer Martin. Og derfor blev han og Conny Petersen enige om at standse kontorordningen indtil videre.

Tilløbsstykke

Helt modsat gik det i Augustenborg, hvor der mødte omkring en snes medlemmer op til kontortiden fordelt jævnt over perioden.

- Kontortiden har været med til at vise både medarbejdere og ledelse, at HK er synlig og gør en aktiv indsats for medlemmerne. Det kan jeg mærke i min hverdag, hvor folk henvender sig, og de er ikke i tvivl om, at der er en fagforening, der står klar til at svare på spørgsmål og hjælpe, siger tillidsrepræsentant Corina Niclasen.

Ved hver kontordag holder tillidsrepræsentant Corina Niclasen og Conny Petersen statusmøde om stort og småt

Hun er glad for, at hun også selv fik faste møder med sin faglige konsulent, så de sammen kunne vende de aktuelle sager og udfordringer. Conny er enig.

Conny Petersen

- Større nærvær er betydningsfuldt. Det er godt at være et kendt ansigt, så jeg kan få nære relationer både med medlemmerne og tillidsrepræsentanten. På den anden side vil vi altid vurdere behovet løbende, så ressourcerne bruges bedst muligt, siger hun. Det betyder indtil videre, at HK-bilen fortsat kører til Als en gang om måneden.